ขวัญ และ กำลังใจในการทำงาน (๒)

 ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ ได้รับขวัญและกำลังใจ (ต่อเนื่อง Click) ด้วยการแจกกระติกน้ำร้อน แบบมันๆ คือ จับสลากอีกรอบ ผู้ที่โชคดี คือ พี่ วิภาดา มีแวว (พี่จอย) สังกัด "ศูนย์เครือข่าย ก.พ" ได้รับกระติกไปต้มน้ำแก้หนาวครับ

"รองผอฯ อ.สุรเชษฐ์ มอบกระติกนำร้อนไปสร้างขวัญ และ กำลังใจ ของเล็กๆน้อย จากผู้บริหารครับ"

JJ