เวลา 9.00 น. วันนี้ผมได้รับเชิญจากส่วนการเงิน ร่วมกับส่วนตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ให้เปิดการเสวนา และบรรยายพิเศษให้กับเครือข่ายพนักงานที่เป็นคนหน้างานจริง ๆ ในการทำงานที่เกี่ยวกับการเงินของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งแทบไม่น่าเชื่อว่ามีพนักงานให้ความสนใจและเข้าร่วมเสวนาเกือบเต็มห้อง 72 ที่นั่ง ผมประมาณว่ามีจำนวน 60-70 คน ที่เดียว โดยมาร่วมเสวนากันเกี่ยววิธีการเบิกจ่าย และการควบคุมทางการเงินที่มีประสิทธิภาพให้แก่มหาวิทยาลัย ผมรู้สึกประทับใจมากในความตั้งใจของพนักงานกลุ่มนี้ และผมเชื่อว่านี่แหละ ชุมชนคนการเงิน ของวลัยลักษณ์ที่กำลังจะเริ่มก่อตัวและเดินหน้าต่อไปในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งผมเองก็ได้ให้นโยบายแก่ หน่วยพัฒนาองค์กร ว่าจะต้องทำหน้าที่ในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มแบบนี้ ให้มีความเข้มแข็งและมีกิจกรรมต่อเนื่อง ในการก่อตัวของชุมชนคนการเงินในอนาคตอันใกล้นี้ต้องขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ คุณพิพัฒน์พันธ์ สุวรรณอักษร หัวหน้าส่วนการเงินของวลัยลักษณ์เราครับ