Monitoring, Assessment, Appraisal, Evaluation

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เป็นประเด็นบันทึกก็สืบเนื่องมาจากผมได้สนทนากันกับ อ.กาจ ดิษฐอภิชัย คบปจ.พัทลุง ถึงแนวทางการประเมินว่าที่ท่านพูดถึงหมายถึงคำไหน

     ทั้ง 4 คำที่จั่วเป็นหัวเรื่อง ใครเคยสงสัยบ้างใหมครับว่าใช้คำไหนเมื่อไหร่กันแน่ เรื่องคำทั้ง 4 คำที่ว่า และได้นำมาเป็นประเด็นบันทึกก็สืบเนื่องมาจากผมได้สนทนากันกับ อ.กาจ ดิษฐอภิชัย คบปจ.พัทลุง ถึงแนวทางการประเมินว่าที่ท่านพูดถึงหมายถึงคำไหน และเมื่อได้ Clear Cut กันแล้วก็ได้นำมาบันทึกไว้เสียด้วยดังนี้

     Monitoring หมายถึง การติดตามประเมินผล ดูจากความหมายจะเห็นได้ชัดว่าเป็นการประเมินระหว่างการดำเนินงานอยู่ (On-going) หรืออาจจะเป็นการประเมินเบื้องต้น (Formative) โดยส่วนใหญ่จะเน้นการประเมินที่กระบวนการ (Process) ดำเนินงานเป็นหลัก และมักจะทำเป็นระยะ ๆ (Periodic)

     Assessment หมายถึง การประเมินโดยทั่วไป จะทำในเวลาใดก็ได้ เช่นก่อน ระหว่าง หรือหลังการดำเนินงานแล้ว เป็นคำที่ใช้กลาง ๆ โดยทั่วไป เช่น Performance Assessment หรือ Self Assessment เป็นต้น

     Appraisal อันนี้จะหมายถึงการตีค่า ตีราคา เช่นว่าคุ้มทุนหรือไม่ ต้นทุน-ประสิทธิผล หรือ ต้นทุน-ผลประโยชน์ เป็นอย่างไร ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์เสียมากกว่า แต่ก็พบว่ามีบ้างเช่นกันที่ถูกนำมาใช้ทางสังคมศาสตร์ เช่น ผลการทำงานอยู่ในระดับใด ทัศนคติเชิงบวก หรือเชิงลบ อย่างนี้เป็นต้น แต่ก็จะสังเกตว่าเน้นที่การให้ค่าแทนตัวแปรที่เราจะทำการประเมิน

     Evaluation ในอดีตคำนี้จะเน้นหนักการใช้ประเมินเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานแล้วเท่านั้น แต่ในปัจจุบันก็ถูกนำมาใช้ในการกล่าวถึงการประเมินผลโดยทั่วไปเช่นกัน และเป็นการประเมินทั้งระบบ โดยเมื่อเรากำหนดจุดอ้างอิงของการสิ้นสุดได้แล้ว (ตามวัตถุประสงค์และเงื่อนเวลาที่ตั้งไว้) และเมื่อครบตามเงื่อนไขเวลา คือสิ้นสุดการดำเนินงานตามเวลาที่อ้างอิงไว้ ก็ทำการประเมินผล ก็จะเรียกว่า Evaluation

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#กลยุทธ์#assessment#มุ่งผลสัมฤทธิ์#od#พี่เลี้ยง#แบ่งปันความรู้#high#performing#team#evaluation#appraisal#monitoring

หมายเลขบันทึก: 12058, เขียน: 12 Jan 2006 @ 20:20 (), แก้ไข: 19 Mar 2015 @ 08:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

เยี่ยมเลยครับ ทำให้เข้าใจดีครับ และ เป็น "บันทึกอ้างอิง" ได้ครับ

มีประเด็นที่ ม.ข นำมาใช้ครับ คือ Performance Apprisal กับ Performance Management บางทีกับงงงงครับ

อ่านที่อาจารย์เขียน PM คงเป็นกระบวนการจัดการ และ PA คงเป็นผลจากการที่เราทำ PM แล้วนำมา "ตีราคา ปรับค่าจ้างให้" ตาม Performance ถูกต้องใหมครับ

JJ

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.222
เขียนเมื่อ 
     ครับอาจารย์ ผมก็เคยได้ยินการพูดถึงในลักษณะที่ปน ๆ กัน แต่ผมฟังได้อย่างที่อาจารย์กล่าว คือ Performance Management --> Performance Apprisal ครับ
คนรอประเมิน
IP: xxx.157.229.4
เขียนเมื่อ 

การประเมินจาก QRT และ พรพ.จะเรียกประเมินอะไรดี

ชายขอบ
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

     ผมผ่านไปเสียนาน ไม่ได้ตอบ "คุณคนรอประเมิน" จนวันนี้ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อน...งานประกันฯ สสจ.พิจิตร เพื่อ Confirm เรื่องนี้ ถึงได้รู้ว่ายังค้างอยู่

     การประเมินจาก QRT และ พรพ.จะเรียกว่าประเมินอะไรดี พอดีผมไม่ชัดเจนว่า เขาประเมินอย่างไร ในแต่ละขั้นตอน จะรีบเร่งหาคำตอบจากผู้รู้ว่าลงไว้ หรือหากใครตอบขยาย ต่อยอดได้ก็จะเป็นพระคุณยิ่งครับ!

IP: xxx.90.246.100
เขียนเมื่อ 

     ตามที่คุณรุ่งโรจน์ฯ ได้เมล์มาหาและสอบถามไว้ดังนี้

          ผมมีความสนใจเรื่องความหมายของ Monitoring, Assessment, Appraisal, Evaluation ครับว่าใช้อย่างไร ผมจะสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากที่ใดบ้างครับ ทาง Internet

          ขอบคุณล่วงหน้าครับ...รุ่งโรจน์  พิจิตร...

     ผมขอนำ Link มาแปะไว้เพื่อการสืบค้นต่อนะครับที่ http://www.bluefield.wvnet.edu/Assessment/Goals%20&%20Accomplishments.ppt ซึ่งสรุปไว้พอให้เห็นภาพได้ระดับหนึ่งครับ