แผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลเป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพ

βεη βεη
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการตามแผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลเป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพ

 

 

 

       

        4-5 สิงหาคม ที่ผ่านมา มีโอกาสไปนำเสนอผลการดำเนินโครงการตาม แผนงานพัฒนาสถาบันการพยาบาลเป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพ โดยการสนับสนุนจาก สสส. ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ (แต่เนื่องจากภาระในการเล่าเรียนอันเหน็ดเหนื่อยทั้งกายและใจ ทำให้ไม่สามารถสรุปกิจกรรมได้)

        กิจกรรมแยกเป็น 2 วัน โดยวันแรกเป็นการนำเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุนในปี 2549-2550 แยกเป็น 3 กลุ่ม คือ         

        I กลุ่มโครงการที่สร้างสรรค์โดยนักศึกษา         

       II กลุ่มโครงการที่สร้างสรรค์โดยอาจารย์พยาบาล        

      III กลุ่มงานวิจัยที่จัดทำโดยอาจารย์พยาบาล           

        ทั้งนี้ มีโอกาสได้นำเสนอในกลุ่มที่ 1โดยประชุมกลุ่มย่อยห้อง Meeting 2 โดยมี ผศ.ดร.สุลี  ทองวิเชียร เป็นประธานการประชุม ผู้นำเสนอมาจากหลากหลายสถาบันการพยาบาล ดังนี้ 

โครงการ

สถาบันการพยาบาล
โครงการจิตอาสาดูแลเด็กถูกทอดทิ้ง วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
โครงการนวดผ่อนคลายเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการขยับการไร้โรคา (pdf) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราช)
 โครงการ Select Best Food (pdf) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราช)
โครงการคุณภาพอาหาร คุณภาพชีวิต (pdf) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการดอกปีบ   สู่ชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการ Safety by Bibycle (pdf) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการห้องเล็กในหอใหญ่ (pdf) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (รามาธิบดี)
โครงการลีลา ลีลาศ (pdf) สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลับวลัยลักษณ์
โครงการแอโรบิกคอนเทสต์ (pdf) สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลับวลัยลักษณ์
โครงการชาวตึกแดง ใกล้ใจลูก (pdf) ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

       

           ซึ่งจากกิจกรรมในวันแรกทำให้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษาพยาบาลในระดับปริญญาตรี ในการสร้างเสริมสุขภาพที่เริ่มต้นโดยการสร้างเสริมสุขภาพโดยการเริ่มต้นที่ตัวเองก่อน นับว่าเป็นนิมิตรหมายอันดีที่จะก่อให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน ผู้รับบริการ ที่นักศึกษาเหล่าจะได้ออกไปพบเจอจริงในการทำงาน....นับว่าแผนงานฯนี้สามารถพัฒนาการศักยภาพของนักศึกษาพยาบาลได้เป็นอย่างดี ก่อนที่พวกเขาเหล่านี้จะออกไปสู่โลกกว้าง ก่อนที่พวกเขาจะเป็น พยาบาล ที่มีคุณค่า มีคุณภาพ และเป็นแกนนำในการสร้างเสริมสุขภาพ ดังที่แผนงานฯ ตั้งความหวังไว้ต่อไป  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประสบการณ์จากกิจกรรม(เสริมความรู้)

คำสำคัญ (Tags)#เครือข่าย#พยาบาล#สสส#นักศึกษาพยาบาล#แผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลเป็นผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพ

หมายเลขบันทึก: 120561, เขียน: 19 Aug 2007 @ 01:12 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ
  • เป็นโครงการที่ดีค่ะ ไม่เคยได้ยินมาก่อน
  • ขอบคุณค่ะ
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ  pa_daeng

โครงการนี้เริ่ม ปี 2547 ค่ะ สิ้นสุด ปีงบประมาณ 2550นี้ค่ะ แต่จะมีphase 2 ซึ่งทางคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่นรับเป็นแม่งานค่ะ