βεη βεη

βεη βεη
พยาบาลวิชาชพสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี กำพวน
Usernames_benjamars
สมาชิกเลขที่28025
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ประวัติการศึกษา 

ปี พ.ศ.  ที่จบ

ระดับการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

จังหวัด

2535

ประถมศึกษา

 

ร.ร.ธาดาอนุสรณ์

ตรัง

2538

มัธยมศึกษาตอนต้น

วิทย์-คณิต

ร.ร.สภาราชินี

ตรัง

2541

มัธยมศึกษาตอนปลาย

วิทย์-คณิต

ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ตรัง

2545

ปริญญาตรี

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ม.สงขลานครินทร์ / มอ.

สงขลา

2553

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)

ม.มหิดล

กรุงเทพฯ

2553

ประกาศนียบัตร

การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

ม.มหิดล

กรุงเทพฯ

 ประวัติการทำงาน    

ปี พ.ศ. 

ตำแหน่ง 

สถานที่ทำงาน

 

2545-2547

พยาบาลวิชาชีพ 3

สถานีอนามัยบ้านทะเลนอก

สสจ.ระนอง

2547

พยาบาลวิชาชีพ 4

สถานีอนามัยตำบลนาคา

สสจ.ระนอง

2547-2549

พยาบาลวิชาชีพ 4

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ กำพวน

สสจ.ระนอง

2549 - ปัจจุบัน

พยาบาลวิชาชีพ 5

ลาศึกษาต่อ