แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Planning Division KKU
แผนดำเนินงานและใช้จ่ายงบ2551

 

          ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานงบประมาณ พ.ศ. 2548 และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณ

        ฉะนั้นเพื่อให้จัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กองแผนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดคณะ/หน่วยงานของท่านที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการบันทึกข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2550 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารสำนักบริหารและวิชาการ ชั้น 2

        ทั้งนี้คณะ/หน่วยงานสามารถ Download แบบฟอร์มข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานฯ ได้ที่เว็บไซต์กองแผนงาน http://plan.kku.ac.th/

      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Director of Planning Division.KKU

คำสำคัญ (Tags)#แผนยุทธศาสตร์#กองแผนงาน#มหาวิทยาลัยขอนแก่น#งบประมาณ#พัฒนาระบบงาน

หมายเลขบันทึก: 119954, เขียน: 16 Aug 2007 @ 12:25 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 17:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

นภาภรณ์ โคตรวิชัย
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

อยากรู้เฉลยข้อสอบรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี2551 ทุกวิชาเลยได้ไหมคะ