ขอเชิญชวนไปลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2550

เห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ เป็นสิทธิของท่าน

เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1
กระทรวงศึกษาธิการ

ให้โรงเรียนช่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
คุณครู
ผู้ปกครอง
พนักงาน
ภารโรง
และประชาชนทั่วไป
ให้ไปลงประชามติว่าจะ
เห็นชอบ
หรือ
ไม่เห็นชอบ
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ2550
ซึ่งขณะนี้สื่อทั้งของรัฐและเอกชน
กำลังช่วยกันประชาสัมพันธ์กันอย่างเต็มที่
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
ได้ติดต่อขอหนังสือความรู้การลงประชามติ
จาก กกต.พิษณุโลก
จำนวน 3000 เล่ม
แจกจ่ายให้แก่ คุณครู ผู้ปกครอง พนักงาน ภารโรง
และที่เหลือได้มอบให้แก่พี่น้องคริสตชนลูกวัดเซนต์นิโกลาส
อีกทั้งยังสำรวจความพร้อมของผู้ปกครองทั้งโรงเรียน

ในส่วนของคุณครูและนักเรียน
ก็ให้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน
ผู้มีสิทธิ์ออกไปใช้สิทธิ์ให้มาก ๆ
โดยนักเรียน 1 คน ต่อประชาชน 25 คน
นอกจากนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ยังขอความร่วมมือให้นักเรียน
ไปร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2550 เวลา 14.00 น.
ดังนั้น
จึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทยทุกท่าน
ที่สิทธิไปใช้สิทธิของท่านใน
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2550
เวลา 08.00 - 16.00 น.
เห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ
เป็นสิทธิของท่าน
โปรดไปร่วมสร้างประวัติศาสตร์
ครั้งแรก
ของประเทศไทย
นะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#ประชาสัมพันธ์#ประชาธิปไตย#โรงเรียนเซนต์นิโกลาส#รัฐธรรมนูญ#การปกครอง

หมายเลขบันทึก: 119949, เขียน: 16 Aug 2007 @ 12:09 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)