ความในใจของคนเขียนบล็อก

เขียนบันทึกใน G2K เพื่ออะไร ก่อนเขียนทำอย่างไร เขียนอย่างไร และน่าจะทำอะไร ฯลฯ

         เนื่องมาจากบันทึกของอาจารย์แป๋วที่เขียนบันทึกที่ชื่อว่า Blogger มืออาชีพ (เบื้องต้น) นี้   ที่จะไป ลปรร.กับคนเขียนบล็อกที่เชียงใหม่  ผมไม่ได้ไปร่วมครับงานนี้  เพราะมีกิจกรรมร่วมกับครอบครัว  หลังจากทบทวนตนเองดูแล้ว  ก็ลองเขียนเพื่อนำประสบการณ์เท่าที่มีอยู่มาแลกเปลี่ยนชาว G2K  อาจจะไม่ใช่มืออาชีพนะครับ   แต่ก็เขียนบันทึกด้วยใจรักอยู่เกือบทุกวัน  ในส่วนตัวแล้วเข้ามาเขียนบล็อกแล้วมีสิ่งที่จะนำมาแลกเปลี่ยนดังนี้ครับ

          เขียนบันทึกใน G2K เพื่ออะไร  ก่อนเขียนทำอย่างไร เขียนอย่างไร และน่าจะทำอะไร ฯลฯ ดังนี้ครับ

          เขียนบันทึกใน G2K ผมเขียน เพื่ออะไร

 • เพื่อบันทึกสิ่งที่ได้ปฏิบัติ และได้เรียนรู้ในการทำงานและชีวิตประจำวันครับ
 • เพื่อนำสิ่งต่างๆ เหล่านั้นเผยแพร่ให้คนอื่นได้รับรู้ และเรียนรู้ตามใจปรารถนา
 • เพื่อเป็นแฟ้มสะสมงานครับ  อันนี้เขียนไปคิดไป เห็นประโยชน์ของบล็อกเลยมีข้อนี้ขึ้นมา
 • เพื่อการพัฒนาตนเองครับ  การเขียนเป็นการเชื่อมโยงความคิด ประสบการณ์ และหลักการ และความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยส่งผ่านไปยังตัวอักษรหรือเรื่องที่เราเขียน ดังนั้นการเขียนจึงเป็นการพัฒนาตนเอง
 • เขียนเพื่อเป็นการให้ครับ  ให้โดยที่ไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทนเลย การเขียนเป็นการให้ความรู้  ให้เกิดปัญญา
 • เพื่อความสุขของตนเองครับ  ความสุขในการเขียน แม้ว่าจะมีคนอ่านหรือไม่ก็ตาม

         ก่อนการเขียนบันทึก

 • ผมมีความเชื่อมั่นก่อนแล้วครับว่า การเขียนคือกระบวนการทางปัญญาของมนุษย์ครับ  สุ-จิ-ปุ-ลิ  ไงครับ   ลิขิตคือขั้นสูงสุด
 • เรียนรู้วิธีการเขียนจากคนอื่นๆ โดยเข้าไปอ่านบันทึกของคนอื่น  หรือหลักการเขียนจากคู่มือ-ตำราบ้าง เพื่อศึกษาวิธีการเขียนครับ
 • มีความตั้งใจครับว่าจะเขียนบันทึกให้ได้  อย่างน้อยเดือนละ 10 บันทึกก็ยังดี
 • เตรียมประเด็นที่จะเขียนก่อนด้วยการคิด ว่าจะเสนอบันทึกนี้ด้วยประเด็นใด (หนึ่งประเด็นหลักๆ) 
 • จัดลำดับเนื้อหาที่จะเขียนไว้คร่าวๆ ในสมองก่อนว่ามีอะไรบ้าง จะเรียงลำดับด้วยเวลา หรือเรียงเนื้อหาอย่างไรจึงจะเหมาะสม

          แล้วเขียนอย่างไร

 • การตั้งชื่อจะต้องสื่อถึงเนื้อหา และชักชวนให้ตามอ่านครับ 
 • เขียนด้วยการเล่าเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่เห็นและเป็นอยู่จริงๆ
 • เขียนบันทึกความรู้ฝังลึกที่มีอยู่ในตัวตนของเรา
 • เขียนจากการไปฟังคนอื่นแล้วจับประเด็นมาเขียนต่อ  แต่ไม่ลืมที่จะอ้างแหล่งที่มา
 • วิธีการเขียนก็เขียนตามที่ตนเองถนัดครับ หรือตามสไตล์  ไม่กังวลเรื่องความถูกผิด  หรือเขียนดี-ไม่ดี 
 • อาจมีภาพประกอบบ้าง  เพื่อพักสายตาและดึงดูดความสนใจ หรือเพิ่มข้อมูลในงานเขียน
 • การใช้ภาพประกอบหากจะเรียง 2 ภาพ ผมจะใช้ความยาวที่ 250 พิกเซล  ส่วนหากจะให้ภาพใหญ่เรียงได้เพียง 1 หน้า จะใช้ระหว่าง 350-450 พิกเซล  หรือจะให้นำเสนอภาพใหญ่กว่านี้(ทั้งหมดโดยไม่จัดขนาด) เช่นภาพของแผนที่ความคิด ภาพที่มีรายละเอียดมาก เป็นตัน อันนี้จะไม่ย่อ  แต่จะยกมาโดยไม่โหลดภาพ แต่จะทำลิงค์แล้วให้ไปโหลดต่อเอาเอง
 • เชื่อมโยงงานเขียน-ข้อมูล โดยลิงค์บันทึกของคนอื่น-เว็บไซต์ต่างๆ กับบันทึกของเรา  เป็นการเติมข้อมูล-รายละเอียดเท่าที่จะทำได้ เพื่อความสมบูรณ์ของบันทึก 
 • ส่วนใหญ่จะเขียนสดๆ โดยต่อเชื่อมกับอินเตอร์เน็ต จะทำให้มีอารมณ์ที่จะเขียน (การเขียนจะลื่นไหลไปด้วยดี)
 • บางครั้งออนไลน์ไม่ได้ก็จะเขียนประเด็นและรายละเอียดลงในกระดาษไว้ก่อน
 • หรือบางครั้งก็จะพิมพ์ลงใน Word ก่อนออนไลน์ได้เมื่อไรก็ สำเนาลงมาวางใน G2K อีกที
 • บางครั้งก็ใช้ภาพในการเล่าเรื่อง (เขียนรายละเอียดบ้างนิดหน่อย)
 • ต้องมีคำหลักครับ ประเด็นนี้สำคัญ ต้องมีและมีแล้วก็ต้องสื่อเนื้อหาเพื่อง่ายต่อการค้นหา และจะเกิดประโยชน์ต่อการสืบค้นคลังความรู้นี้
 • ก่อนบันทึกทุกครั้งจะต้อง Copy ไปวางไว้ที่ Word ก่อนเสมอ เพื่อป้องกันเน็ตหรือระบบมีปัญญหาครับ  จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาเขียนใหม่  และการเขียนครั้งที่ 2 - 3  เนื้อหา-อารมณ์จะต่างกับการเขียนครั้งแรกๆ ครับ

          Blogger ควรทำอะไรบ้าง

 • ควรเปิดเผยตัวเองครับ   หากไม่เปิดเผยตนเองจะหาเพื่อร่วมทางได้ยากครับ(คนอื่นจะไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเราว่ามีอยู่จริง) เช่นการเปิดเผยรูปภาพของเราเอง  การให้ข้อมูลประวัติจริง  ฯลฯ ข้อนี้สำคัญมากๆ เลยนะครับ
 • เขียนจากสิ่งที่ได้ลงมือทำมาแล้ว หรือประสบพบเจอแล้วน่าสนใจ  ไม่ลอกตำรามาเขียน
 • โต้ตอบความคิดเห็นที่มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในบันทึกของเราอย่างสม่ำเสมอ
 • หมั่นเข้าไปอ่านบันทึกของคนอื่น และแลกเปลี่ยนหรือให้กำลังใจคนอื่นบ้าง เพื่อหล่อเลี้ยงสังคมคนเขียนบล็อกให้อยู่ยั่งยืนและยาวนาน

          นอกจากนี้สิ่งที่วนกลับมายังตัวเรา แม้เราจะไม่ได้คาดหวังก็ตาม  มีมากมายหลายประการ  ซึ่งหลายท่านได้เคยเขียนไว้มากแล้ว แต่สำหรับผมแล้ว ได้ในหลายๆ ประเด็น เช่น 

 • การเห็นตัวตนของเราครับ  รู้จักตัวเอง 
 • ได้เรียนรู้ และพบปะแลกเปลี่ยนกับคนที่หลากหลายทั้ง วัย  อาชีพ  ศาสตร์สาขาวิชาที่ถนัด  อายุ  พื้นที่  หลากหลายความคิด  ฯลฯ
 • เกิดการพัฒนาทักษะในการคิด  (ลึก-กว้าง-ไกล)
 • ทักษะในการปฏิบัติ (พัฒนาการทำงานของตนเองดีขึ้น)
 • การเขียน พัฒนาทักษะในการเขียนของตนเองดีขึ้น 
 • มีเพื่อนคนคอเดียวกันมากขึ้น  พานพบกับกัลยาณมิตรที่เป็นมิตรแท้ที่จริงใจ ที่ผูกสัมพันธไมตรี โดยไม่มีอกุศลจิตใดๆ
 • การดำเนินชีวิตของตนเอง-ครอบครัวในสังคมนี้อย่างมีความสุข เป็นต้น
 • ฯลฯ

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.ครับ 

วีรยุทธ  สมป่าสัก  10  ส.ค. 2550

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตร

คำสำคัญ (Tags)#blogger#kfc(op)#สิงห์ป่าสัก

หมายเลขบันทึก: 118665, เขียน: 10 Aug 2007 @ 15:05 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 33, อ่าน: คลิก


ความเห็น (33)

 • ผมทำได้ประมาณ คึ่งหนึ่งของที่ ท่านแนะนำมา
 • และที่เจอบ่อยคือ เขียน ตอบ หรือ ทักทาย เพื่อนๆเสร็จแล้ว ส่งไม่ได้ ที่เขียนไว้ก็หายจ้อย ทีหลังจะลองบันทึกไว้ดู เริ่มจากบันทึกนี้เลยครับ
 • ขอบคุณ ที่นำสิ่งดีๆมาแบ่งปันครับ
 • ???.copy ในหน้านี้ไม่ได้ครับ

สวัสดีค่ะคุณสิงห์ป่าสัก

            ตามมาจากบันทึกพี่แป๋วค่ะ

ขอบคุณค่ะสำหรับหลาย ๆ ประเด็น  ที่ตัวเองก็ยังไม่ชัดเจน  มาอ่านบันทึกนี้ ทำให้กระจ่างขึ้นค่ะ

เขียนเมื่อ 
สวัสดีครับ
     เพิ่งไปอ่านของอ. Paew มาเช่นกันและคิดว่าน่าจะเขียนบันทึกเสริมใน Blog ของตัวเอง  แต่พอมาอ่านของ น้องท่านแล้ว ที่จะเขียนมีอยู่ในบันทึกนี้เกือบหมดเลย  ก็จะขอเปลี่ยนเป็นทำ Link มาที่นี่ก็แล้วกันครับ  หากจะเขียนเองอีกก็คงว่าในแนวอื่นที่แปลกออกไป ... ขอบคุณมากครับ ขอบคุณแทน Blogger ทั้งเก่า-ใหม่ ด้วยครับสำหรับข้อชี้แนะที่เป็นประโยชน์นี้
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ อาจารย์
 • ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆนะคะ
 • ตัวเองยังเขียนไม่ได้ดีเลยค่ะ จะฝึกเขียนฝึกอ่านต่อไปค่ะ
 • ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

บันทึกนี้เยี่ยมจริงๆ เห็นชัดเลยว่าประสบการณ์ ผ่านร้อนผ่านหนาว ช่วยให้เรื่องราวคมชัด มีชีวิตชีวา ขออีก ๆๆๆ

สวัสดีครับ...พี่สิงห์ป่าสัก

 • ขอโทษด้วยครับที่หายไปเสียนาน...
 • ชอบมากครับ...สำหรับบันทึกนี้
 • ขอนำไปแจกจ่ายกับผู้สนใจที่จะเขียน บล็อกนะครับ...
 • พริ้น...ออกมาแล้วจึงบอกครับ...555
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ
    
ตามมาบอกว่าได้ไปทำ Link ไว้ใน บันทึกนี้ ด้วยแล้วครับ

 • ขอบคุณมาก สำหรับบันทึกนี้  มีประโยชน์มากได้เทคนิคหลายประการ  เช่น ก่อนบันทึกทุกครั้งจะต้อง Copy ไปวางไว้ที่ Word ก่อนเสมอ
 •  ตัวเองก็เคยเจอหลายครั้งที่เน็ตล่ม  แต่ตอนหลังบางครั้งใช้กลับกันกับคุณสิงหืป่าสัก โดยวิธีพิมพ์ใน word ก่อน แล้ว Copy มาที่บันทึก
 • จองตัวคุณสิงห์ป่าสัก  เป็นวิทยากร หลักสูตร ผู้นำคลื่นลูกใหม่ ของกรมฯ 2 รุ่นนะคะ  

          รุ่นที่ 1  วันที่ 30 สค. 50  ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

           รุ่นที่ 2 วันที่ 12  กย. 50  ที่ มก. วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณสิงห์ป่าสัก

          อ่านแล้วได้ประโยชน์มาก เป็นความรู้ฝังลึกขนานแท้ (กินได้) จะนำเทคนิคที่เสนอไปปฏิบัติดูค่ะ

          ค้างไว้เรื่องบทสัมภาษณ์คุณมาร์ติน ตอนนี้พบแล้ว และจัดส่งไปให้ รอรับนะคะ

 

sasinanda
IP: xxx.121.187.160
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

P

เขียนแนะนำไว้ครบถ้วนดีจริงๆค่ะ

ดิฉันเอง มีข้อมูลหลายอย่าง เพราะผ่านมาหลายแบบในชีวิต  แต่บางครั้ง ติดที่เวลา มีธุระค่อนข้างมาก พอไม่ได้เขียนหลายๆวัน ก็ไม่ค่อยมีอารมณ์เท่าไรค่ะ นี่คือข้อเสียของตัวเองค่ะ

ดิฉันเขียนที่วิชาการ ดอทคอมบ้าง ก็เขียนๆ หยุดๆ แล้วแต่ อารมณ์และความว่าง

ขอบคุณมากค่ะ สำหรับบันทึกนี้ เยี่ยมมากๆค่ะ


 
เขียนเมื่อ 

ตามมาอ่านค่ะ....ไม่ได้พบกันนานอยู่...ระยะนี้ยุ่งๆกับช่วงปลายปีงบประมาณ...งานหนักสุขภาพอ่อนแอ..ห่างหายไปค่ะ...อ่านแล้วเห็นความมุ่งมั่น..พลังงานเกินร้อยจริงๆ...ขอปรบมือดังๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

เข้ามาเก็บความรู้ครับน้องสิงห์ครับ

อัจฉรา เชาวะวณิช
IP: xxx.121.105.5
เขียนเมื่อ 

ดิฉันต้องไปเล่าให้เพื่อนที่กรมสุขภาพจิตฟัง   ขออนุญาตินำไปใช้ค่ะ

ดิฉันไม่เคยเรียนแต่ให้เด็กหน้าห้องทำให้  วันหลังเลยลองเขียนเอง   แต่ใส่รูปไม่เป็นค่ะ

 

 

 

เขียนเมื่อ 
 • แวะมาเยี่ยมครับพี่
 • ได้อ่านแล้วรู้สึก สดชื่นในหัวใจขึ้นมาแยะเลยครับ เพราะผมมันจะมีอาการ "เขียนไม่ออก" อยู่เป็นประจำ
 • พยายามอ่านให้มากขึ้น แต่ก็จำกัดด้วยเงื่อนไขของเวลาในตอนนี้
 • ผมเองคิดว่า bloger แต่ละท่าน ก็จะมีสไตล์ การเขียนที่เป็นแบบของตัวเอง  แต่เหนือสิ่งอื่นใด ผมเห็นด้วยกับพี่นะครับ ...ต้องรู้ว่า...เขียนเพื่ออะไร

 

เขียนเมื่อ 

เรียน  หนุ่ม ร้อยเกาะ

 • พี่เขียนได้ดีแล้วนะครับ
 • แต่เขียนบ่อยๆ ก็จะพัฒนาไปได้เรื่อยๆ นะครับ
 • ขอบพระคุณมากครับที่แวะมาแลกเปลี่ยน
เขียนเมื่อ 

เรียน  คุณรัตติยา 

 • สวัสดีครับคุณรัตติยา
 • ผมก็เรียนรู้จากบล็อกต่างๆ เหมือนกันนะครับ 
 • ขอบพระคุณมากครับที่แวะมาแลกเปลี่ยน
เขียนเมื่อ 

เรียน  ท่านพระอาจารย์ handy

 • สวัสดีครับ
 • ยินดีมากครับที่ประสบการณ์เล็กๆ ของผมได้เกิดประโยชน์กับชุมชนแห่งนี้ได้บ้าง
 • ขอบพระคุณมากครับ

 

เขียนเมื่อ 

เรียน  pa_daeng P

 • สวัสดีครับ pa daeng
 • ยินดีที่ได้ ลปรร. ครับ
 • จะตามไปอ่านบันทึกของ pa daeng ในโอกาสต่อๆ ไปนะครับ
 • ขอบพระคุณมากครับที่แวะมาแลกเปลี่ยน

 

 

เขียนเมื่อ 

เรียน  พ่อครูบา

 • ได้แบ่งปัน  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แล้วมีความสุขครับ 
 • กราบขอบพระคุณมากครับที่แวะมาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจลูกหลาน
 • จะพยายามนำประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนอีกต่อๆ ไปครับ
เขียนเมื่อ 

เรียน ครูราญเมืองคอน คนนอกระบบ

 • สวัสดีครับครูราญฯ
 • ยินดีมากครับที่บันทึกนี้จะเกิดประโยชน์แก่คนเขียนบล็อกท่านอื่นๆ
 • ยังมีอีกหลายประเด็นที่จะต้องเพิ่มเติม  เอาไว้โอกาสต่อๆ ไปก็แล้วกันนะครับ
 • ขอบพระคุณมากครับที่แวะมาเยี่ยมเยียน
เขียนเมื่อ 

เรียน  พี่นันทา ติงสมบัติยุทธ์

 • ยินดีมากครับที่บันทึกนี้มีประโยชน์
 • ไม่สำเนาไว้เคยหายไปหลายครั้งแล้วครับ
 • เสียเวลาสำเนาไว้เพียงเล็กน้อย  หากส่งขึ้นได้ก็ดีไป  แต่หากระบบไม่ดีก็ยังยิ้มได้ใช่ไหมครับ
 • ขอบพระคุณมากครับที่แวะมาเยี่ยมเยียน
เขียนเมื่อ 

เรียน  อ. oddy

 • สวัสดีครับอาจารย์ oddy
 • ขอบพระคุณมากครับที่แวะมาเยี่ยมเยียน
 • ยังรอรายละเอียดคุณมาร์ตินอยู่ครับ (ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ)
เขียนเมื่อ 

เรียน  คุณ sasinanda

 • สวัสดีครับ
 • เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับ 
 • ขอบพระคุณมากครับที่แวะมาแลกเปลี่ยน
เขียนเมื่อ 

เรียน  ท่านพี่เมตตา

 • ไม่ได้ทักทายกันนานแล้วเช่นกันนะครับ
 • รักษาสุขภาพนะครับ จะได้นำสิ่งดีๆ มาแลกเปลี่ยนกันอีกเยอะๆ ครับ  อิๆ
 • ขอบพระคุณมากครับ
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณอัจฉรา เชาวะวณิช

 • สวัสดีครับ
 • ผมเคยไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกรมสุขภาพจิตมาแล้วครั้งหนึ่งครับ
 • การนำKMมาปรับใช้ในงานของกรมสุขภาพจิตก้าวหน้าเป็นอย่างมากเลยนะครับ
 • ขอบพระคุณมากครับที่แวะมาเยียมเยียนและแลกเปลี่ยน
 • หากเขียนบล็อกแล้วมีข้อขัดข้องเชิญแวะมาเยี่ยมเยียนได้นะครับ ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เขียนเมื่อ 

เรียน  น้องวิศรุต

 • สวัสดีครับ
 • พี่รู้สอง น้องรู้หนึ่ง เมื่อมาแลกกันก็ต่อางคนต่างรู้เพิ่มมากขึ้น
 • ขยันทำ-คิด-อ่าน-เขียน  อย่าท้อถอย...อนาคตอยู่ที่ตัวเรา  สู้ๆ 
 • ขอบพระคุณมากครับที่แวะมาเยียมเยียน

ยอดเยี่ยมเสมอสำหรับบันทึกของ "สิงห์ป่าสัก"

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากคะสำหรับข้อมูลที่มีประโยชน์ในการพัฒนาความสามารถตนเองต่อการเขียน blog ตามหาอยู่นานพอสมควรคะสำหรับข้อมูลนี้ รู้สึกใจชื้นขึ้นมาเมื่ออ่านรายละเอียดพบว่าตัวเองเริ่มเดินมาถูกทางสำหรับการเป็น blogger (มือใหม่)

โอกาสหน้าขออนุญาติแวะเวียนมาอ่านสาระดี ๆ ต่อไปคะ

รัช

เขียนเมื่อ 

ได้อ่านก็รู้สึกดี เหมือนมีลู่ให้วิ่ง

เสียแต่ตัวเองไม่ค่อยได้นั่งหน้าคอมสักเท่าใด โดยเฉพาะการเปิดเน็ต

เพราะที่บ้านไม่มีคอม

ออกจะโลว์เทคขนาดนี้แหละฮะ อาศัยว่างงานก็เข้ามาเป็นพักๆ แต่ก็แอบชื่นชมคนช่างคิดช่างเขียนอยู่บ่อยๆ

เขียนเมื่อ 

ได้อ่านก็รู้สึกดี เหมือนมีลู่ให้วิ่ง

เสียแต่ตัวเองไม่ค่อยได้นั่งหน้าคอมสักเท่าใด โดยเฉพาะการเปิดเน็ต

เพราะที่บ้านไม่มีคอม

ออกจะโลว์เทคขนาดนี้แหละฮะ อาศัยว่างงานก็เข้ามาเป็นพักๆ แต่ก็แอบชื่นชมคนช่างคิดช่างเขียนอยู่บ่อยๆ

เขียนเมื่อ 

ขออนุญาติ นำบันทึกนี้ไปเผยแพร่ในหมู่ คนเขียน Blog วงใน...ของชาวสงขลานครินทร์นะคะ...รอการอนุญาตค่ะ

เขียนเมื่อ 

  อนุญาตครับ  อิอิ....

เขียนเมื่อ 

 

P P  P

 

 • ขอบคุณทุกๆ ท่านมากครับ ที่แวะมา ลปรร.