เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

คนดีของสังคม

    สวัสดีครับ ทุกท่าน วันนี้ผมได้รับแผ่นผับจากกรมบัญชีกลางเรื่อง"เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ การปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม" อันเนื่องจากความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันยังคงมีอยู่ในสังคมใทยทำให้เราได้พบเห็นคนดีที่ช่วยเหลือสังคมจนตัวเองได้รับอันตรายบาดเจ็บพิการหรือสูญเสียชีวิต ทางการให้ความสำคัญโดยการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยหรือทายาทผู้ทำความดี ซึ่งมีสาระพอสรุปได้ดังนี้

  บุคคลที่มีสิทธฺได้รับเงินสงเคราะห์ ประชาชนทั่วไปมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เมื่อบุคคลดังกล่าวได้กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

- ช่วยเหลือราชการด้วยความสมัครใจหรือทางการร้องขอ โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆจากทางราชการ

-ปฏิบัติงานของชาติในระดับงานที่เป็นนโยบายของรัฐบาลโดยมีการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร

-ปฏิบัติการตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

-**ปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองดี เช่นการช่วยเหลือคนตกน้ำ ช่วยสกัดคนร้าย เป็นต้น 

  ซึ่งผลจากการกระทำดังกล่าวเป็นผลให้ตนเองประสบภัยดังนี้

   1)ถูกทำร้ายร่างกาย 2)สูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะส่วนนั้นไป 3)ป่วยทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ 4)ถึงแก่ความตาย

    การให้ความช่วยเหลือ

1.กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย **ช่วยค่ารักษาพยาบาล(2.)กรณีการสูญเสียอวัยวะหรือพิการทุพพลภาพ**ช่วยค่ารักษาพยาบาล,เงินชดเชย(3).กรณีทุพพลภาพขนาดหนัก**ช่วยค่ารักษาพยาบาล,เงินชดเชย,เงินดำรงชีพ(4).กรณีถึงแก่ความตาย**ทายาทจะได้รับเงิชดเชย,ค่าจัดการศพ

  การขอรับความช่วยเหลือ ยื่นแบบขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอท้องที่

 @ ค่ารักษาพยาบาล  การขอรับ

    1 ยื่นแบบที่สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ 2.สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอตรวจสอบข้อเท็จจริงเสนอผู้ว่าฯพิจารณาอนุมัติ 3)เมื่อผู้ว่าอนุมัติกรุงเทพฯหรือที่ทำการปกครองจังหวัดเบิกจ่ายได้

  หลักฐานประกอบคำขอรับ

1.หลักฐานหรือคำสั่งใหช่วยราชการฯ

2.รายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงของอำเภอ

3.รายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวน

4.ใบรับรองแพทย์

@@เงินชดเชยและเงินค่าดำรงชีพ การขอรับ

 * ยื่นคำขอรับที่สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ ตรวจสอบข้อเท็จจริง เสนอผู้ว่าพิจารณา เมื่อผู้วาพิจารณาถูกต้อง ให้เสนอคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

  หลักฐานประกอบคำขอรับ

  1.กรณีได้รับอันตรายถึงสูญเสียอวัยวะหรือพิการทุพพลภาพ ใช้เอกสารหลักฐานเช่นเดียวกับขอรับค่ารักษาพยาบาล ขั้อ 1-4

 2. กรณีถึงแก่ความตาย  หลักฐานเกี่ยวกับการตาย  หลักฐานเกี่ยวกัยทายาท หลักฐานเช่นเดียวกับขอรับค่ารักษาพยาบาล

@@@ ค่าจัดการศพ  การขอรับ

  *ยื่นแบบคำรับที่สำนักงานเขต,ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอตรวจสอบ เสนอผู้ว่าฯ ผู้ว่าอนุมัติ กรุงเทพฯหรือที่ทำการปกครองเบิกจ่ายได้

  หลักฐานประกอบคำขอรับ

1. ใช้เอกสารหลักฐานเช่นเดียวกับการขอรับค่ารักษาพยาบาล ข้อ 1-4

2.ใช้เอกสารหลักฐานเช่นเดียวกับการขอรับเงินชดเชยและเงินดำรงชีพ ข้อ 2 (2.1-2.3)

        ครับ..ต้องขอโทษด้วยยาวไปนิด แต่เพื่อสิทธิผลประโยชน์ของผลเมืองดี สมาชิก G2K ควรอ่าน รายละเอียด www.cgd.go.th/prad/

2.

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM ยะลา

คำสำคัญ (Tags)#คนดี สังคมดี

หมายเลขบันทึก: 117800, เขียน: 07 Aug 2007 @ 21:35 (), แก้ไข: 08 May 2012 @ 15:57 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 9, อ่าน: คลิก


ความเห็น (9)

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีครับ
 • ท่ามกลางวิกฤตบางเรื่อง  ผมก็ยังอุ่นใจเสมอว่าแผ่นดินไทย หรือสังคมไทยจะยังไม่แล้งไร้ซึ่งน้ำใจอันดีงามต่อกันและกัน
 • ครั้งหนึ่ง,  ... 
 • ชาวอุตรดิตถ์ประสบภัยน้ำท่วมโคลนถล่ม  นิสิตชาว มมส. ก็โถมแรงไปช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้  โดยการขอรับบริจาคข้าวเปลือกไปช่วยชาวบ้าน...
 • นั่นคือวิถีกิจกรรมที่ผมสัมผัสมา
 • .....
 • กระนั้น  ในบันทึกนี้ผมก็ประทับใจคำ ๆ นี้มากครับ การปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม... เพราะผมเข้าใจและรับรู้เองว่ายิ่งใหญ่เป็นหนักหนา..
 • ขอบคุณบันทึกที่ให้สาระความรู้นะครับ
 • ครับ ยังดี ที่ยังมีคนมองเห็นความดี ของ คนทำความดี อยู่บ้าง ซึ่งจะเป็นกำลังใจให้ คนที่ทำความดี
 • แต่ การช่วยเหลือ มีความยุ่งยากไปหน่อยครับ คงต้องปรับปรุง กันต่อไป
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ

คนทำดี สมควรจะได้รับการตอบแทนนะคะ  ^_^  เพื่อเป็นแรงใจให้กระทำความดีต่อไปโดยไม่ท้อ

เขียนเมื่อ 

P      ขอบคุณมาก ทั้ง 2 ท่าน การทำความดีถึง คนอื่นไม่เห็นแต่ตัวเรารู้ และสิ่งที่เราทำไปจะสนองกลับมาไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไม่ที่ตัวเราก็คนในครอบครัวเรา ผมเชื่อเช่นนั้น

P

      

เขียนเมื่อ 
P  ครับ..คนดีสมควรจะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนเพื่อเพิ่มพูนคนดี ขอบคุณมากครับ
 • มาเยี่ยมครับ
 • ดูแลตัวเองดี ๆ
 • ขอเป็นกำลังใจ คิดถึงบรรยากาศเก่าๆ ที่นาบอนเสมอ
เขียนเมื่อ 
P  ขอบคุณมากครับที่แวะมาเยี่ยมให้กำลังใจ.
ปภ.ดงสมบูรณ์
IP: xxx.175.136.221
เขียนเมื่อ 

แบบขอรับการสงเคราะห์ฯสามารถดาวโหลดได้ที่ไหนครับ ใครทราบบางกรุณาบอกด้วยขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ปภ.คงสมบูรณ์

 • ลองเข้าไปที่ เวบไซค์  กรมบัญชีกลางดูนะครับ
 • ผมเองไม่แน่ใจ
 • ขอบคูณมากครับ