ผลการดำเนินงานด้านการเงินและพัสดุ คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร ประจำเดือน กรกฏาคม 2550

ส่วนหนึ่งของการทำงาน ในงานการเงินและพัสดุ คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร

     ~ งานการเงินและพัสดุ คณะสหเวชศาสตร์ได้รับมอบหมายจากคณะสหเวชศาสตร์ ให้นำเสนอผลการดำเนินงานในรูปแบบรายงานอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน  เพื่อเสนอให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร รับทราบอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้งานการเงินและพัสดุ จึงขอสรุปผลการเบิกจ่ายประจำเดือน กรกฏาคม 2550 ดังนี้

 งบประมาณแผ่นดิน

 หมวดเงิน
 จำนวนเงิน(บาท)
 งบกลาง - ค่ารักษาพยาบาล
 22,541.50
 เงินเดือนและค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
 1,451,112.94
 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
 69,365.00
  รวมเงินงบประมาณแผ่นดิน
1,543,019.44

 งบประมาณรายได้

 หมวดเงิน
 จำนวนเงิน(บาท)
 เงินเดือนค่าจ้างชั่วคราว
72,850.00
 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
522,435.58
 ค่าสาธารณูปโภค
676.00
 เงินอุดหนุน
 321,981.00
 รวมเงินงบประมาณรายได้
917,942.58

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้หญิงคนหนึ่งกับตัวเลข -> AHs <-

คำสำคัญ (Tags)#qa-ahs#ดัชนีที่8-2-51 คณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 117174, เขียน: 05 Aug 2007 @ 21:03 (), แก้ไข: 02 May 2012 @ 15:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)