การคัดเลือก ผู้บริหารระดับกลาง

คนนะครับ ไม่ใช่ทาส อย่า "งกๆเค็มๆ" เรื่องเรียนรู้เลย

สืบเนื่อง จาก คำถาม ของ ดร อัจฉรา  (http://gotoknow.org/blog/ariyachon/116701)

ผมขอยก มาตอบ ยาวๆ  ในบันทึกนี้ นะครับ

แนวคิดในการ คัดผู้บริหารระดับกลาง ของผม

๑)  ดู ทักษะ ที่จำเป็นก่อนว่า มีไหม  โดยเฉพาะทางด้านบริหาร 

จากนั้น  ก็ .......    เลียนแบบ  รายการ Academy Fantasia(AF)     คือ  กำหนด  F (ว่าที่ ผู้บริหาร)  มาหลายคนๆ   แต่ ที่เราไม่เหมือน AF  คือ   เราไม่บอกว่าเป็นใครบ้าง    มีแต่   ทีมงาน ผู้บริหารระดับกลาง (เรียกว่าพวก อัศวินโต๊ะกลม หรือ เต้อร์) เท่านั้น ที่รู้ 

๒) สร้าง เวที หรือ บะ (Ba)  เพื่อ ทดสอบ  อารมณ์    คือ  เราจะดู  ขีดความสามารถทางอารมณ์เป็นอย่างไร   ให้เจอ แบบไม่รู้ตัว  เนียนๆ  เจอทั้ง แรงกดดัน  คำพูด งาน  ข้อมูลมากมาย (Over information)  ฯลฯ  

ซึ่งเราจะต้องทำแบบไม่ให้รู้    แบบรายการ Candid camera    เพราะ เราต้องการ ความ mature ทางอารมณ์มากๆ    

เตอร์ (พี่เลี้ยง  ที่ปรึกษา  โค้ชฯลฯ)  จะคอยให้คะแนน  และ ส่งเสริม ให้กำลังใจ  

   เป็น  Facilitator   (คุณอำนวย)  เข้าไปช่วย    เช่น  อบรมแบบ classroom นิดหน่อย     ส่งหนังสือไปให้อ่าน ฯลฯ    มีตัวลึกลับเข้าไป สร้างสภานการณ์  เพื่อ สอบอารมณ์

การเดินทางไป ต่างจังหวัด  แบบ พวกนางงามเก็บตัว  ก็เป็นโอกาสดี ที่เราจะเห็น สันดาน หลายๆอย่างของพวกเขา

การให้พวกเขา  เอาพ่อแม่ ครอบครัว  มาด้วยก็ดี  เราจะได้  ดู สันดาน   การดูแล  การทำใจ   ฯลฯ 

๓) เราสังเกต  สันดานการเรียนรู้  ของพวกเขาด้วย    แต่ เพื่อความแฟร์   คงต้องเข้าค่าย Learning camp  เพื่อให้ ซึมซับ  วงจรเรียนรู้ของ โนนะค่ะ  (Nonaka)     วงจรนี้ วนหลายๆรอบ จะกลายเป็นทักษะ

และ เช่นเคย มี ตัวลึกลับ  เอาสภานการณ์จริงไป สอบอารมณ์   ดูว่าจะผ่านไหม   ให้แก้ case ลึกลับ   แนบเนียนหน่อยนะไปให้     อย่าให้รู้ตัว    เราจะดูเขา แคะ โจทย์อย่างไร   และ สร้างโจทย์เองเป็นหรือเปล่า ? 

การพาไป ชุมชน   แล้ว  ไป หา โจทย์ เอง  เป็น แบบ Project base  อย่างที่ พวกผมทำ ที่  อัมพวา   ก็ดีนะครับ  

๔)  เชิญ  ว่าที่ ผู้บริหาร ฯ  คนใหม่   มาทำ Storytelling       มานั่งฟังคนของเราเล่า  ( เราก็จะดู  ทักษะการฟัง)    และ  ก็ ให้ เขาขึ้นมาเล่า (ดู ทักษะ การรักษาอารมณ์  เมื่อเจอ ถาม กวนโอ๊ย   ขอตัวลึกลับของเรา)  

๕)  ผมจะแบ่งคะแนน  คร่าวๆ ให้  ทุกคน ผู้บริหารหน้าเดิมทุกคน  ได้ ลงคะแนน  เช่น

หมวดทาน

  • สันดานในการ ให้    แบ่งปัน    วัตถุทาน    ไม่งกๆ เค็มๆ  
  • สันดานในการ ให้    น้ำใจ  อาสา  มี จิตอาสา   มี จิตสาธารณะ  
  • สันดานในการ ให้   อภัย    

หมวดศีล

สันดานในการรักษาศีล ในศาสนาของตน    คนรักษาศีลได้  ต้องมี ความอดทน ขันติ ศรัทธา  ในระดับที่แน่วแน่

  • ศีลภายนอก  เช่น ศีล ๕    บัญญัติ ๑๐ ประการ
  • ศีลภายใน  เช่น  ความเป็นคนจิตใจปกติ   อารมณ์ดี  ฯลฯ EQ

หมวดภาวนา

ภาวนา คือ พัฒนา

  • พัฒนาทางกาย   เช่น  การออกกำลังกาย   การรู้จัก HQ 
  • พัฒนาตนเอง  เช่น  เป็นพวก Most improve of the month    พวกเรา  กรรมการเห็น การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอยู่เสมอ      เช่น คิด อ่าน เขียน พูด  ขยัน สอน  แนะนำ  ช่วยเหลือ แบ่งปัน  ฯลฯ

มงคล ๓๘

  • ดูการคบเพื่อน   คบคนพาล  คนไม่เรียนรู้   คนที่เป็นบัณฑิต    ไปหา ครูบาอาจารย์ ไหม   กตัญญู ฯลฯ
  • ดูข้อธรรมที่นำมาใช้   ไม่ใช่ที่นำมาโม้  

๖)  เมื่อรวมคะแนนแล้ว   ได้ ตัวแทนแล้ว  ก็เอา มา ทดลอง ก่อน  ให้ รักษาการณ์ไปก่อน    เพราะ ถ้าพลาด จะเอาออกได้ยาก 

๗) ถ้าเลือกมาแล้ว   คงเอาออกยากนะ  แต่  ถ้า ระบบ สุนทรียสนทนา ของพวกเราทำบ่อยๆ   มีเวที มีกิจกรรมร่วมกัน  ก็คงใช้ ระบบ อัศวินโต๊ะกลม    ล้อมวง  เข้าไปช่วย    บ่อยครั้ง พวกเรา ฟอร์มตก เพราะ ปัญหาทางบ้าน สุขภาพ   คู่ครองนอกใจ  ครอบครัวเป็นโรคร้าย  ฯลฯ  ต้องช่วยกันครับ  One for all . all for one

 

๘) ผู้บริหารระดับสูง  ต้อง ลงมา สนับสนุน  มาแจมด้วยบ่อยๆ  แต่ อย่ามากดดัน  อย่ามาบังคับ  อย่ามาออกอาการ งกๆ เค็มๆ    อย่าเผด็จการ   อย่าแสดงความไม่เป็นคนเข้าใจเรื่องการพัฒนาคนออกมา 

การแบ่งเวลาไป คุยกัน ในโหมดเพลินๆ   Play + learn จะช่วย ผลผลิตได้ดีมากๆ  และ นี่ คือ ผู้บริหารระดับกลางนะครับ   ไม่ใช่ ทาส  

ใช้หลัก ของ อปริหานิยธรรม ๗  ครับ

  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Living companyความเห็น (5)

ขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้วิทยาทานถึงแม้มีเวลาบริหารเหลือเดือนกว่าก็จะนำไปให้น้องๆคนที่จะทำงานต่อไปใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานค่ะ

 

ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ

น่าจะเอาวิธีของอาจารย์ไปใช้กับผู้บริหารในกระทรวงต่าง ๆ ของราชการไทยค่ะ  อาจารย์

ได้เรียนรู้ด้วยครับ ขอบคุณอาจารย์คนไร้กรอบครับ

เขียนเมื่อ 

ตัวลึกลับ^^