บันทึกก่อนหน้านี้  <Click> กำหนดการและใบสมัคร <Click>

         ตอนนี้มหกรรม KM ภูมิภาคเริ่มคึกคักขึ้นมาแล้วค่ะ  ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เราเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน วิทยากร  (ตัวแทนจากหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ KM  ในห้องย่อย)  และหน่วยงานเอกชนที่จะมาร่วมจัดนิทรรศการได้ตอบรับในการเข้าร่วม ลปรร. กับเราในงานมหกรรมแล้ว  และที่สำคัญยังเป็นช่วงเวลาของการประสานงานในรายละเอียดเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ให้มหกรรมของเรามีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น   สำหรับในส่วนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเองก็เริ่มส่งใบสมัครเข้ามาเรื่อยๆ แล้วค่ะ 

         วันนี้ช่วงเช้าดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับ คุณปฐมพรจาก NOK ซึ่งเป็นหน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับจำนวนคนที่จะอยู่ประจำบูธ  แผนที่การจัดงาน  และภาพถ่ายของสถานที่ในการจัดงาน  เพื่อที่จะได้นำอุปกรณ์มาและติดตั้งได้อย่างเหมาะสมกับสถานที่   ดิฉันรู้สึกขอบพระคุณคุณปฐมพรจากใจจริงที่ช่วยเตือนดิฉันเกี่ยวกับแผนที่ของงานที่เราเกือบจะลืมนึกถึงกัน  ดิฉันขอลงแผนที่ไว้ที่นี่เผื่อมีผู้สนใจที่จะนำไปใช้ได้อย่างสะดวกนะคะ  และจะหาโอกาสหาแผนที่ที่จะสามารถเดินทางมา ม.นเรศวร (มน.) ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมาลงไว้ให้อีกครั้งในโอกาสหน้านะคะ 

         <แผนที่บริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร> สำหรับสถานที่จัดงานของเราคือ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  (อาคารสิรินธร)  ซึ่งเมื่อท่านเดินทางเข้าประตูหน้ามหาวิทยาลัยจะอยู่ด้านขวามือ (เลี้ยวขวาสามแยกแรก)  ข้างๆ อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะ  
 
ขอขอบคุณแผนที่มหาวิทยาลัยจากเวปไซต์มหาวิทยาลัยนเรศวร  ( www.nu.ac.th )

         <แผนที่ตัวเมืองพิษณุโลก>   <แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก>  ขออนุญาตแนะนำสำหรับท่านที่ยังไม่เคยเดินทางมายัง มน. ว่า มน.อยู่ติดกับถนนสายนครสวรรค์ - พิษณุโลก  โดยอยู่ก่อนเข้าตัวเมืองพิษณุโลกราว 12 กม. ค่ะ

ขอขอบคุณแผนที่จังหวัดพิษณุโลกจากเวปไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (
www.tat.or.th )

         ส่วนช่วงบ่าย อาจารย์พรรณภัทร ใจเอื้อ  จากโรงเรียนชาวนาจ.นครสวรรค์ ได้ประสานเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการของโรงเรียนชาวนาซึ่งอาจจะต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างมากเนื่องจากจะต้องมีการสาธิตอุปกรณ์และวิธีการต่างๆ ดังนั้นนอกจากโรงเรียนชาวนา จ.นครสวรรค์  จะอยู่ในห้องเอกาทศรถ 5 ในวันเสาร์ที่ 29 ก.ย. เพื่อร่วมถ่ายทอดประสบการณ์กับภาคีภาคประชาสังคมจากจังหวัดอื่นๆ แล้ว  ผู้ที่สนใจในวิถีของโรงเรียนชาวนายังสามารถร่วมแลกเปลี่ยนกับชาวนาตัวจริงเสียงจริงที่จะมาร่วมอยู่ในงานกับเราทั้ง 2 วัน (28 – 29 ก.ย.)  ที่บริเวณห้องโถงกลางค่ะ  นอกจากนี้ คุณไพทูรย์ จาก รพ.มน. ได้เข้ามานั่งพูดคุยกับเราที่ QAU และแนะนำเราเกี่ยวกับรายละเอียดห้องย่อยต่างๆ  อีกด้วยค่ะ

การเรียนรู้อีกก้าวที่สำคัญกำลังเริ่มขึ้นแล้ว  ณ บัดนี้ ...
ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำจากทุกท่านทั้งในวันนี้  และในอนาคตต่อไปล่วงหน้านะคะ