สัมมนาวิชาการเคหกิจเกษตรทั่วประเทศ (5) :ศาสตร์ด้านสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม

งานส่งเสริมเคหกิจเกษตร คือ กระบวนการที่ก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ครอบครัวเกษตรกรให้อยู่ดีมีสุข

              ต่อจากตอนที่แล้ว   ผู้เสวนาท่านต่อมา    คือ ผศ.ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ  ท่านเป็นนายกสมาคมคหกรรมศาสตร์  ท่านได้เสวนาหัวข้อ เรื่อง คหกรรมศาสตร์กับงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร  ท่านได้เน้นทางศาสตร์ด้านสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม   ว่า.....

 • นักคหกรรมศาสตร์ เป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัว สังคม ชุมชน และประเทศ
 • ศาสตร์ด้านสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม ก็มีความสำคัญ
 • งานส่งเสริมเคหกิจเกษตร  คือ กระบวนการที่ก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ครอบครัวเกษตรกรให้อยู่ดีมีสุข ประกอบด้วย 

          -การส่งเสริมสุขอนามัย

          -จัดการทรัพย์สิน ทรัพยากร

          -ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้

 • การส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตจากไร่นา

             -อาหาร

             -หัตกรรม

             -เสื้อผ้า

             -เฟอร์นิเจอร์  ฯลฯ

 • พันธกิจของชมรมเคหกิจเกษตร  คือ

           -ชี้แนะอาชีพเสริม

           -เพิ่มช่องทางทำกิน

           -เสริมทรัพย์สิน เสริมอาชีพ เสริมรายได้

 • ศาสตร์ด้านสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม   ประกอบด้วย

           -การตัดเย็บเครื่องนุ่งห่ม

           -การออกแบบเครื่องแต่งกาย

           -ความรู้เรื่องสิ่งทอ

 • ศาสตร์ด้านสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม กับงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

           -แนะนำเรื่องการจัดหาเสื้อผ้าให้กับสมาชิกครอบครัว  ได้แก่ การวางแผนจัดการ  ลักษณะเสื้อผ้าที่เหมาะสม  การตัดสินใจซื้อ จัดการเสื้อผ้า

           -แนะนำเรื่องการตัดเย็บ ซ่อมแซมเสื้อผ้าแบบง่ายๆ  เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มคุณค่าทางใจ  และยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้า

 • ศาสตร์ด้านสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม กับงานส่งเสริมอาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง  ได้แก่

         -การพัฒนาคุณภาพ

         -การพัฒนารูปแบบ

         -การตัดเย็บผลิตภัณฑ์

 • ปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นเมือง

         -รูปแบบไม่หลากหลาย

         -ลวดลายไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

         -สีไม่คงทน

         -สีสันสดใสเกินไป

         -มีลักษณะบกพร่องจำนวนมาก

          สุดท้าย ท่านได้สรุปว่า ฝากเรื่องผ้าไทย ทำอย่างไร จะกลับมาครองใจชาวไทย สิ่งที่เคหกิจเกษตรควรรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นชนิดใยผ้า ชนิดผ้าพื้นเมือง หลักการย้อมสี  ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการย้อมสี การควบคุมคุณภาพต่างๆ ให้มีคุณภาพ....

นันทา  ติงสมบัติยุทธ์

3 สค.50

         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM นักพัฒนาฯ

คำสำคัญ (Tags)#กรมส่งเสริมการเกษตร#สัมมนา#เคหกิจเกษตร

หมายเลขบันทึก: 116611, เขียน: 03 Aug 2007 @ 15:03 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 11:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

 • ตามมาอ่านต่อครับ
 • ขอบคุณ ๆๆ
 • ขอบคุณที่ติดตามค่ะ