ความเห็น 339404

มหกรรม KM ภูมิภาค : แผนที่ ม.นเรศวร และ จ.พิษณุโลก

เขียนเมื่อ 

ดีมากตูน อย่าลืมแผนที่บริเวณจัดงานที่ชั้น 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วย เพื่อที่คนไม่เคยมาจะได้นึกภาพห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุมย่อยต่าง ๆ ได้ นอกจากแผนที่แล้ว น่าจะเอาภาพถ่ายสถานที่จริงต่าง ๆ (ขณะที่จัดงานนเรศวรวิจัยครั้งที่ 2 ก็ได้) ลงเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสถานที่ และเตรียมการได้ถูก สุดท้ายอย่าลืมแนะนำเรื่องที่จอดรถด้วย