บทความวิชาการ

สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อเด็กอย่างไร
อบรมบ่มนิสัย: สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อเด็กอย่างไร
Posted on Friday, 02 August 2002 @ 10:26:08
วัยอนุบาล (3-6 ปี) การเลี้ยงดูบุตรหลานให้เติบโตเป็นเยาวชน ที่มีคุณภาพนอกจากความรัก ความห่วงใย การดูแลเอาใจใส่ ที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องทุ่มเทให้ลูกอย่างถูกวิธีแล้วนั้น สิ่งแวดล้อมต่างๆ ยังมีผลต่อการเจริญเติบโตของลูกด้วยเช่นกัน Kid ’s Guide จึงน้ำข้อมูลความรู้ในเรื่องอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อลูกในอนาคตมาฝากคุณพ่อคุณแม่ค่ะเด็กที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางการดุด่า จะกลายเป็นคนที่หยาบคาย

เด็กที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางการติเตียน จะกลายเป็นคนที่ไม่อยากความดี

เด็กที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางความมุ่งร้าย จะกลายเป็นคนที่โหดเหี้ยม

เด็กที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางการบีบคั้น จะกลายเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้าย

เด็กที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางการสาบแช่ง จะกลายเป็นคนเลว

เด็กที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางการดิ้นรน จะกลายเป็นคนชอบต่อสู้

เด็กที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางการกลั่นแกล้ง จะกลายเป็นคนขี้ระแวง

เด็กที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางการล้อเลียน จะกลายเป็นคนขี้อาย

เด็กที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางความกลัว จะกลายเป็นคนขาดเหตุผล

เด็กที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางการขาดเหตุผล จะกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์

เด็กที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางการประคบประหงม จะกลายเป็นคนหนักไม่เอาเบาไม่สู้

จากข้อมูลข้างต้น คุณพ่อคุณแม่เห็นด้วยมั้ยคะว่า สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กมีอิทธิพล ต่อนิสัยใจคอของเด็ก เรามาเริ่มปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม เพื่อพัฒนาการด้านจิตใจ และอารมณ์ของลูกรักให้ลูก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขกันเถอะค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน nareerattengความเห็น (14)

นรีรัตน์
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
ที่เลือกบทความนี้เพราะเห็นว่าคนเรานั้นได้ชื่อว่าป็นสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตและมีความสำคัญต่อเด็กเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคนที่มีอาชีพที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับเด็กนั่นก็คือครู ในบทความได้กล่าวถึงลักษณะของเด็กที่เติบโตมาจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ ดังนั้นข้าพเจ้าหวังว่าเมื่อท่านได้อ่านบทความนี้แล้วท่านจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมของเด็กๆที่อยู่รอบตัวท่านได้รับและเจอกับสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อให้พวกเด็กๆนั้นเติบโตขึ้นมาเป็นคน ที่  "เก่ง ดี และมีความสุข"
wanarat
IP: xxx.170.161.247
เขียนเมื่อ 
          บทความเรื่องนี้เป็นบทความที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยที่เดี่ยว เพราะมันทำให้เราหลายคนที่ได้อ่านบทความหันมองกลับไปตอนเด็กว่าเราได้ถูกอบรมเลี้ยงดูมาแบบใดมีตรงกับในบทความหรือไม่และโตขึ้นมาเรามีนิสัยเหมือนในที่บทความกล่าวไม่อีกหรือเปล่า  น่าสนใจเลยที่เดี่ยวว่าการเลี้ยงดูเด็กแบบผิดๆจะทำให้เด็กมีนิสัยที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆขึ้นมาก็ได้
ยุพาพร
IP: xxx.155.54.245
เขียนเมื่อ 

สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กไม่ว่าเด็กจะเห็นอะไรก็ตามมักจะเรียนแบบเสมอ อย่างบทความที่กล่าวมา ดังนั้นเราควรจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ให้กับเด็ก

รติรัตน์
IP: xxx.170.161.245
เขียนเมื่อ 

จะเห็นว่าสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลและนิสัยใจคอต่อเด็กแต่อย่างไรก็ตามพ่อแม่ก็มีส่วนที่ทำให้เด็กมีนิสัยที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์

mattanut
IP: xxx.155.54.249
เขียนเมื่อ 

สิ่งแวดล้อมมีอิทพลต่อเด็กมากถ้าเด็กเห็นสิ่งที่ไม่ดีเด็กก็จะปฏิบัติตามเพราะในวัยนี้เด็กกำลังจำดังนั้นพ่อแม่ควรดูแลเอาใจใส่ลูกให้มากๆ

ณัฐฐา
IP: xxx.144.160.244
เขียนเมื่อ 
การเลี้ยงดูมีอิทธิพลต่อเด็กเป็นอย่างมาก  จากบทความนี้ได้แสดงให้เห็นถึงวิธีการเลี้ยงดูและพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก  ดังนั้นคนที่มักคิดว่าเมื่อโตขึ้นเด็กก็จะรู้เรื่องและดีขึ้นเองนั้นเป็นสิ่งที่ผิดเพราะว่าการกระทำที่เด็กได้รับและพบเจอในวัยเด็กนั้นจะส่งผลกระทบอย่างมากเมื่อเขาโตขึ้น
พนิดา001
IP: xxx.170.161.249
เขียนเมื่อ 

จากบทความข้างต้นนี้ทำให้รู้ว่าเด็กเติบโตขึ้นเป็นอย่างไรนั้นก็หมายความว่าถูกพ่อแม่เลี้ยงดูมาแบบนั้นดังนั้นการเลี้ยงดูของพ่อแม่เป็นสิ่งสำคัญที่สุด

วรวรรณ ศิริยุทธ์
IP: xxx.170.161.249
เขียนเมื่อ 
การเลี้ยงดูมีส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเด็กเด็กจะดีได้ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดู
จุรีรัตน์
IP: xxx.155.54.246
เขียนเมื่อ 
จากบทความนี้ทำให้ย้อนดูตัวเองว่าเป็นคนอย่างไร ถูกเลี้ยงดูมาแบบไหน การอบรมเลี้ยงดูจึงสำคัญต่ออุปนิสัยและการเติบโตของเด็ก
wichada
IP: xxx.155.54.245
เขียนเมื่อ 
ค่อนข้างเห็นด้วยกับบทความนี้  เพราะการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ที่มีต่อเด็กเป็นเช่นไรลูกก็จะเติบโตดังที่ได้รับมาเช่นกัน
เพ็ญพร
IP: xxx.144.160.245
เขียนเมื่อ 

จากบทความจะเห็นได้ว่าสิ่งแวดล้อมมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย  ดังนั้นผู้ปกครอง และครูปฐมวัยควรเป็นแบบอย่างที่ดี  และ ใส่ใจในการเลือกจัดสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเด็ก

chulaporn
IP: xxx.170.161.246
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยกับบทความนี้ เด็กจะเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ดีควบคู่กับการอบรมเลี้ยงดูที่ดีเช่นกัน
sureerat
IP: xxx.155.54.249
เขียนเมื่อ 
จากบทความที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของเด็กผู้ปกครองจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและเลี้ยงดูลูกอย่างให้ความรักความเอาใจใส่ลูกจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ปาริชาติ
IP: xxx.170.161.247
เขียนเมื่อ 
ดิฉันเห็นด้วยค่ะว่าเด็กที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางการดุด่า จะกลายเป็นคนที่หยาบคาย  การเลี้ยงดูบุตรหลานให้เติบโตเป็นเยาวชน ที่มีคุณภาพนอกจากความรัก ความห่วงใย การดูแลเอาใจใส่ ที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องทุ่มเทให้ลูกอย่างถูกวิธีแล้วนั้น สิ่งแวดล้อมต่างๆ ยังมีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็ก จึงได้รู้ข้อมูลความรู้ในเรื่องอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อเด็ก

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

11452

เขียน

05 Jan 2006 @ 23:07
()

แก้ไข

23 Jun 2012 @ 17:25
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 14, อ่าน: คลิก