อบรมบ่มนิสัย: สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อเด็กอย่างไร
Posted on Friday, 02 August 2002 @ 10:26:08
วัยอนุบาล (3-6 ปี) การเลี้ยงดูบุตรหลานให้เติบโตเป็นเยาวชน ที่มีคุณภาพนอกจากความรัก ความห่วงใย การดูแลเอาใจใส่ ที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องทุ่มเทให้ลูกอย่างถูกวิธีแล้วนั้น สิ่งแวดล้อมต่างๆ ยังมีผลต่อการเจริญเติบโตของลูกด้วยเช่นกัน Kid ’s Guide จึงน้ำข้อมูลความรู้ในเรื่องอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อลูกในอนาคตมาฝากคุณพ่อคุณแม่ค่ะเด็กที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางการดุด่า จะกลายเป็นคนที่หยาบคาย

เด็กที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางการติเตียน จะกลายเป็นคนที่ไม่อยากความดี

เด็กที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางความมุ่งร้าย จะกลายเป็นคนที่โหดเหี้ยม

เด็กที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางการบีบคั้น จะกลายเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้าย

เด็กที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางการสาบแช่ง จะกลายเป็นคนเลว

เด็กที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางการดิ้นรน จะกลายเป็นคนชอบต่อสู้

เด็กที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางการกลั่นแกล้ง จะกลายเป็นคนขี้ระแวง

เด็กที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางการล้อเลียน จะกลายเป็นคนขี้อาย

เด็กที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางความกลัว จะกลายเป็นคนขาดเหตุผล

เด็กที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางการขาดเหตุผล จะกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์

เด็กที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางการประคบประหงม จะกลายเป็นคนหนักไม่เอาเบาไม่สู้

จากข้อมูลข้างต้น คุณพ่อคุณแม่เห็นด้วยมั้ยคะว่า สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กมีอิทธิพล ต่อนิสัยใจคอของเด็ก เรามาเริ่มปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม เพื่อพัฒนาการด้านจิตใจ และอารมณ์ของลูกรักให้ลูก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขกันเถอะค่ะ