ความเห็น 8353

บทความวิชาการ

นรีรัตน์
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
ที่เลือกบทความนี้เพราะเห็นว่าคนเรานั้นได้ชื่อว่าป็นสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตและมีความสำคัญต่อเด็กเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคนที่มีอาชีพที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับเด็กนั่นก็คือครู ในบทความได้กล่าวถึงลักษณะของเด็กที่เติบโตมาจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ ดังนั้นข้าพเจ้าหวังว่าเมื่อท่านได้อ่านบทความนี้แล้วท่านจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมของเด็กๆที่อยู่รอบตัวท่านได้รับและเจอกับสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อให้พวกเด็กๆนั้นเติบโตขึ้นมาเป็นคน ที่  "เก่ง ดี และมีความสุข"