ความเห็น 10618

บทความวิชาการ

ปาริชาติ
IP: xxx.170.161.247
เขียนเมื่อ 
ดิฉันเห็นด้วยค่ะว่าเด็กที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางการดุด่า จะกลายเป็นคนที่หยาบคาย  การเลี้ยงดูบุตรหลานให้เติบโตเป็นเยาวชน ที่มีคุณภาพนอกจากความรัก ความห่วงใย การดูแลเอาใจใส่ ที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องทุ่มเทให้ลูกอย่างถูกวิธีแล้วนั้น สิ่งแวดล้อมต่างๆ ยังมีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็ก จึงได้รู้ข้อมูลความรู้ในเรื่องอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อเด็ก