ความเห็น 8466

บทความวิชาการ

จุรีรัตน์
IP: xxx.155.54.246
เขียนเมื่อ 
จากบทความนี้ทำให้ย้อนดูตัวเองว่าเป็นคนอย่างไร ถูกเลี้ยงดูมาแบบไหน การอบรมเลี้ยงดูจึงสำคัญต่ออุปนิสัยและการเติบโตของเด็ก