GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

แผน"สอนงานมือใหม่" เดือนมกราคม 2549

เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างมือเก่า-มือใหม่

       ในเดือนมกราคม  2549 ทีมงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดแผนการสอนงานให้แก่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่บรรจุใหม่ (มือใหม่) จำนวน 8 คน  โดยกำหนดไว้ 2 วัน คือ

         1. วันที่ 13 มกราคม 2549

          ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีกิจกรรม เช่น

 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการจัดทำแฟ้มสะสมงาน
 • การเล่าประสบการณ์และเทคนิคการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการเกษตร  ภายใต้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าไม้  ของ คุณประสิทธิ์  อุทธา นักส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย
 • การเล่าประสบการณ์และเทคนิค การจัดตั้งกองทุนกลุ่มอาชีให้ประสบความสำเร็จ ภายใต้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทุ่งทอง ของคุณปรารภ  คันธวัน นักส่งเสริมการเกษตร จากสำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา
 • เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างมือเก่า-มือใหม่
 • การสรุปบทเรียน และฝึกการถอดบทเรียน
 • AAR

          2. วันที่ 17 มกราคม  2549

           เป็นการลงฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม จำนวน 2 จุด คือ

 • ภาคเช้า  ร่วมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร IPM ส้มเขียวหวาน หมู่ที่ 4 บ้านหนองจอก อำเภอคลองขลุง
 • ภาคบ่าย  ร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษาการพัฒนากลุ่มอาชีพ (กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มเขียวหวาน) ของตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง
 • AAR

          ผลการปฏิบัติเป็นประการใด จะเขียนมา ลปรร.กันต่อไปนะครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 11419
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)