อาจารย์วณัฐสุข สงวนศิริแนะนำวิธีป้องกันการขับรถชนท้ายคันหน้า โดยเฉพาะเวลาที่รถคันหน้าเบรคกระทันหันว่า ควรเว้นช่วงห่างเป็นเมตรประมาณ 70 % (60-80 %) ของความเร็วเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง

ตัวอย่างเช่น ถ้าขับรถ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ช่วงห่างที่ปลอดภัยจะมีค่าประมาณ 70 เมตร ถ้าขับรถเร็ว 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ช่วงห่างที่ปลอดภัยจะมีค่าประมาณ 35 เมตร ฯลฯ

คนส่วนใหญ่ที่เน้นการประหยัดน้ำมันคงจะขับไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้ระยะทางห่างประมาณ 63 เมตร

ผู้เขียนเคยอ่านหนังสือคู่มือขับขี่ปลอดภัยของเชลล์(ถ้าจำผิดก็ต้องขออภัย) อาจารย์ท่านแนะนำว่า ให้เว้นระยะทางจากรถคันหน้าไว้อย่างน้อย 2 วินาที เนื่องจากเป็นระยะเวลาสั้นที่สุดที่เราจะเหยียบเบรคได้ทัน

เวลาขับให้สังเกตจุดข้างทางที่รถคันหน้าจะผ่านไว้สัก 1 จุด เช่น ต้นไม้ ฯลฯ พอรถคันหน้าผ่านจุดนั้นให้นับ “หนึ่ง-หนึ่งพันหนึ่ง หนึ่ง-หนึ่งพันสอง” คำนับ 4 พยางค์จะมีค่าประมาณ 1 วินาที

ถ้ารถเราผ่านจุดนั้นก่อนนับครบ “หนึ่ง-หนึ่งพัน-หนึ่ง หนึ่ง-หนึ่งพัน-สอง” แสดงว่า ระยะห่างน้อยเกินไป

ถ้าสถานการณ์ไม่ดี เช่น ฝนตก ถนนลื่นหรือเปียก สายตาไม่ดี ช่วงเวลาโพล้เพล้(ช่วงเปลี่ยนกลางวันเป็นกลางคืน) ฯลฯ ควรเพิ่มระยะห่างขั้นต่ำเป็น 4 วินาที

เวลานับให้นับ “หนึ่ง-หนึ่งพัน-หนึ่ง หนึ่ง-หนึ่งพัน-สอง หนึ่ง-หนึ่งพัน-สาม หนึ่ง-หนึ่งพัน-สี่” จะได้ระยะห่างขั้นต่ำ

ขอแนะนำให้ท่านผู้อ่านทุกท่านขับขี่ไปถึงที่หมายโดยปลอดภัยสมกับคำขวัญของมูลนิธิเมาไม่ขับที่ว่า “Arrive Alive” หรือ “ถึงที่หมายปลอดภัย” กันทุกท่านครับ...

แหล่งข้อมูล:

  • ขอขอบคุณ > อาจารย์วณัฐสุข สงวนศิริ. เซฟตี คอนเนอร์: หนีการชนท้าย ช่วงปีใหม่. กรุงเทพธุรกิจ BizWeek. 30 ธันวาคม 2548 – 5 มกราคม 2549. หน้า D2.
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ ศูนย์มะเร็งลำปาง จัดทำ > ๔ มกราคม ๒๕๔๙.