การทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม

ทำงานเพราะต้องทำแต่ขาดความตั้งใจในการทำ
ปัจจุบันคนเรามักจะทำงานต่างๆด้วยความจำเป็นที่ต้องทำ ขาดความตั้งใจในการทำงาน ทำงานแบบผ่านไปแต่ละวัน ไม่พอใจในสิ่งที่ตนเป็นอยู่ เบื่องาน ขาดความรับผิด ดังนั้นในการเลือกงานจึงต้องเลือกงานที่เหมาะสมกับตัวเอง ชอบในสิ่งที่เลือก และรักในสิ่งทีร่จะทำ จึงจะเกิดความสุขในการทำงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัยความเห็น (0)