ปัจจุบันคนเรามักจะทำงานต่างๆด้วยความจำเป็นที่ต้องทำ ขาดความตั้งใจในการทำงาน ทำงานแบบผ่านไปแต่ละวัน ไม่พอใจในสิ่งที่ตนเป็นอยู่ เบื่องาน ขาดความรับผิด ดังนั้นในการเลือกงานจึงต้องเลือกงานที่เหมาะสมกับตัวเอง ชอบในสิ่งที่เลือก และรักในสิ่งทีร่จะทำ จึงจะเกิดความสุขในการทำงาน