ขยายเครือข่ายโรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอน


ผมก็ได้รับโทรศัพท์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านวิชม ทองสงค์ บอกผมว่าอยากเอาแนวทางวิธีการของโรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอนไปฝึกอบรมคุณอำนวยตำบลในโครงการชุมชนอินทรีย์นครศรีธรรมราชทั้ง 165 ตำบล ตำบลละ 6-7 คน โดยใช้งบอยู่ดีมีสุข งวด 2 ซึ่งจะมาปลายปีนี้

ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค นครศรีธรรมราช ขณะรอคิวพูดคุยในหัวเรื่องการจัดการความรู้ในการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มเกษตรกรให้กับกรมปศุสัตว์อยู่นั้น ผมก็ได้รับโทรศัพท์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านวิชม ทองสงค์ บอกผมว่าอยากเอาแนวทางวิธีการของโรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอนไปฝึกอบรมคุณอำนวยตำบลในโครงการชุมชนอินทรีย์นครศรีธรรมราชทั้ง 165 ตำบล ตำบลละ 6-7 คน โดยใช้งบอยู่ดีมีสุข งวด 2 ซึ่งจะมาปลายปีนี้ ตั้งจ่ายที่ กศน.จังหวัดนครศรีฯ ให้เสนอกรอบคิด งาน และเงิน ต่อพี่วัชรี หัวหน้าฝ่ายแผนงานและยุทธศาสตร์ สนง.จังหวัด ในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 19 ก.ค.2550)

พอผมวางสายของท่านผู้ว่าฯก็พอดีอาจารย์ภีมวิทยากรร่วมอีกท่านหนึ่งมาถึง ผมก็เรียนเรื่องร้อนๆนี้ให้ฟังพร้อมถามว่าจะทำอย่างไรกันดี...เรื่องใหญ่มาเยือนแล้ว

จังหวะคุยเรื่องนี้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวไม่ค่อยอำนวยเพราะต่างก็กำลังจะต้องทำหน้าที่วิทยากร

เมื่อพักย่อยก็ได้คุยกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวหน่อย...แต่ก็ไม่เต็มที่...ความคิดยังแคบ และตีบตัน...มันต้องสุมหัวกันหลายหัว แลกกันมากกว่านี้

เท่าที่เราคุยกันสองคน ความคิดหยาบๆ ยังไม่ตกผลึก จะเป็นอย่างนี้

 1. ต้องเชิญแกนนำเพื่อนนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องพบปะพูดคุยกันด่วน
 2. เนื่องจากว่ากลุ่มเป้าหมายคุณอำนวยตำบล 165 ตำบล ๆ ละ 6 -7 คน ก็ตกราวๆ 1,000 คน เป็นจำนวนที่มากเหลือเกิน การจัดการให้การอบรม (แลกเปลียนเรียนรู้) จะต้องหาวิธีการสร้าง Node ร.ร.คุณอำนวยเมืองคอนขึ้นให้ครบทุกอำเภอ คัดคน กรองคน ที่จะมาเป็น Node เป็นเจ้าภาพการปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอ
 3. ขนาดของห้องเรียนฝึกคุณอำนวยจะตกอยู่ที่ห้องเรียนละ 25 คน
 4. ใช้คุณอำนวยเวที คุณอำนวยประจำกลุ่ม ประจำห้องเรียน ที่ทำหน้าที่ครูกระบวนการที่จะบริหารจัดการกลุ่มคุณอำนวยที่เป็นนักเรียนกลุ่มละ 3 คน โดยพื้นที่จะคัด กรอง คนของพื้นที่ขึ้นมาเอง
 5. ใช้พื้นที่ในตำบล  เช่น อบต. สอ. โรงเรียน ฯลฯ เป็นที่เรียน เป็นที่จัดกิจกรรมพัฒนาตนเอง
 6. การเรียนรู้เน้นที่ความต่อเนื่อง ยั่งยืน ไม่ใช่อบรมครั้งเดียวจบ อาจจะได้ถึง 5 ครั้ง คือ จัดพบกลุ่มใหญ่สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ไม่นับการพบกลุ่มกันเองตามธรรมชาติที่ใครจะจับคู่หรือจับกลุ่มกับใครเพื่อพัฒนาสมรรถนะตนเอง จะทำการฝึกและพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลาเดือนสิงหาคม และต้นเดือนกันยายน...หลังจากนั้นก็ทำกันตามปกติ
 7. จะต้องมีวงเรียนรู้ของคุณเอื้อ/อำนวย รวม 23 อำเภอ หรือ Node อำเภอรวมทั้ง 23 อำเภอ(เป็นห้องเรียนหนึ่งด้วย)ด้วย...5 ครั้ง เหมือนกัน รวมทั้งทีมคุณเอื้อระดับจังหวัด
 8. เนื้อหาการพัฒนาสมรรถนะคุณอำนวย เปิดกว้างแล้วแต่พื้นที่ตำบลจะหยิบยก...แต่จะบอกว่าอย่างน้อยต้องได้ชุดทักษะสมรรถนะในเรื่องอะไรบ้างไว้ให้เป็นหลักประกัน.....มีชุดความรู้ ทักษะให้เลือกฝึก เลือกเรียน...ทักษะใดที่เห็นว่ามีพอสมควรแล้ว หยุดไว้ก่อนก่อนได้ หยิบทักษะอื่นมาฝึกมาพัฒนามาเรียนก่อนก็ได้.......จะค้นหาจะหยิบยกเรื่องใดมาพัฒนาเพิ่มเติมนอกจากที่เสนอแนะก็ได้
 9. วิธีการเรียนรู้...เน้นนำประสบการณ์มาแชร์ ลปรร....เป็นทั้งผู้ให้การเรียนรู้และผู้เรียนรู้ในนักเรียนคุณอำนวยคนเดียวกัน
 10. คุณอำนวยที่เป็นนักเรียน ตำบลละ 6 -7 คน ควรมีการถ่วงดุลระหว่างภาคราชการ ประชาชน ประชาสังคม
 11. การเข้าร่วมพัฒนาตนเองของคุณอำนวย เน้นที่ความสมัครใจ สนใจเข้าร่วม....และกรอกแบบฟอร์มประวัติ...การทำงาน ประสบการณ์ และความคาดหวังในการพัฒนาสมรรถนะ
 12. อื่นๆ....

แต่ 19 ก.ค.2550 ผมได้รับปากน้องชายขอบ น้องบ่าวที่นับถือของผมว่าจะไปร่วมงานมหกรรมสุขภาพชุมชนคนเมืองลุง นัดแนะเพื่อนนักเรียน ร.ร.คุณอำนวยเมืองคอนที่จะไปด้วยกันไว้เรียบร้อยแล้ว จึงอาศัยบารมีท่าน ผอ.กศน.จังหวัด ท่าน ผอ.วิมล ช่วยบอกท่านผู้ว่าฯว่าพรุ่งนี้ขัดข้องเสนอกรอบอย่างที่ว่าไม่ได้ ท่าน ผอ.วิมล บอกว่าขอไปเป็นวันศุกร์ที่ 20 ก.ค.ที่หน้าห้องท่านผู้ว่าฯก็แล้วกัน จะได้ร่วมคิดร่วมคุยกับทีมคุณเอื้อจังหวัดทุกท่านด้วย ฟังความจากทุกฝ่าย

เชิญเพื่อนๆนักเรียน ร.ร.คุณอำนวยเมืองคอนและที่อยากจะแชร์ความเห็นช่วยว่าต่อครับ.........................ความเห็น (6)

คุณหมอนนทลีครับ

         ต้องเรียนคุณหมอว่าหลังจากวางสายท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ผมก็อึ้งไปพักใหญ่ คิดอะไรไม่ออก บอกอะไรไม่ถูก....เพราะมันเป็นเรื่องหินมากๆ ใหญ่ ยาก จึงต้องหาพวกหาเพื่อน ค่อยๆทำแบบว่า...ตั้งสติ...ก่อนสตาร์ทอะไรประมาณนั้นละครับ

 • เห็นด้วยครับที่ใช้พลังของ "ชุมชนคุณอำนวย" คือคนที่มีใจมาสุมหัว หาแนวทางและทำงานร่วมกัน
 • ยินดี และขอชื่นชมครับ สู้ๆ
 • ขอบพระคุณมากครับที่นำข่าวดีๆ มาบอกต่อ

น้องสิงห์ป่าสัก ครับ

 • เป็นเช่นน้องว่าจริงๆครับ คนที่ไม่เห็นคุณค่า          ก็ไม่รู้จะกระซิบเขาอย่างไร
 • ขอบคุณที่แบ่งปันกำลังใจให้กันและกัน...สำหรับคนหัวอกเดียวกัน
 • หวัดดีครับครู
 • ผมพยายามเขียน เมื่อ 3 วันก่อนแต่มันเข้าไม่ได้ครับ
 • ขอบคุณ ที่นำมาแบ่งปัน ครับ

น้องชัยพร หมุ่มเมืองร้อยเกาะ

                เข้าไปอ่านบันทึกของน้องแล้วได้แง่คิดการทำงานที่ดีๆครับ...ลปรร.ทางบล็อกกันไปเรื่อยๆนะครับ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี