ดร.เฉลิม ฟักอ่อน


ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ
สพป.ลำพูน เขต 1
Username
chalermfakon
สมาชิกเลขที่
26763
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

-เข้ารับราชการตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 

-จบการศึกษาปริญญาโทและเอก สาขา การศึกษา จาก University of the Philippines โดยทุนการศึกษา SEMEO-SEARCA

-เคยเป็นครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 7 ปี

-เคยเป็นศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ 21 ปี

-เป็นศึกษานิเทศก์(เชี่ยวชาญ) สพป.ลำพูน เขต 1 ตั้งแต่ พ.ศ.2546-พ.ศ.2553 (7ปี)

-เกษียณอายุราชการ และเป็นข้าราชการบำนาญตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 แต่ยังยินดีที่จะทำหน้าที่ศึกษานิเทศก์ตลอดไป ตราบที่วงการศึกษาต้องการ

-ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา นศ.ปริญญาโท และ ปริญญาเอก -ทำงานร่วมกับสถาบันวิจัยการเรียนรู้ และ-เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจกับครูเป็นระยะ ตามความต้องการของสถานศึกษา

-โทร 0819984627 

e-mail: > chalermfakon@gmail.com

-ความถนัด เป็นวิทยากรการอบรม และเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาได้หลายเรื่อง ตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จนถึงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการในสถานศึกษา และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ทันสมัยในปัจจุบัน ได้แก่ 

1.การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

2.การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ  

3.การขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียน   

4.การสอนคิด และการประเมินการคิด                                                    

5.การจัดการความรู้(KM)                                                                     

6.การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ                                                           

7.การวิจัย                                                                                           

8.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา                                 

9.การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฏกระทรวงฯ พ.ศ.2553                                                         

10.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน

11.การสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้(แบบทดสอบ แบบสังเกต)

12.การจัดการเรียนรู้วิชา IS สำหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล สพฐ.

13. การสร้างข้อสอบตามแนว PISA และ O-NET

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี