งานอบรมสัมมนา gotoknow กับการจัดการความรู้ที่เชียงใหม่

งานอบรมสัมมนา โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ครู อาจารย์และบุคลากรของสำนักงานเอกชนและสถานศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องการจัดการความรู้ และสามารถใช้ Gotoknow เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ได้เป็นอย่างดี และเป็นศูนย์กลางให้กลุ่ม blogger ในGotoknow ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

มีข่าวดีมาบอก!!!

  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">                สมาชิกชาว Gotoknow ทุกท่านครับ </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">            ผมมีข่าวดีมาบอก คือผมเกิดฟิตคิดอยากให้ชาวเชียงใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้ในเรื่องการจัดการความรู้ โดยใช้ Gotoknow เป็นเครื่องมือและสื่อกลาง รวมทั้งการขยายกลุ่มเป้าหมายครูบาอาจารย์ในสถานศึกษาของเชียงใหม่ และเพื่อเป็นศูนย์กลางให้กลุ่ม blogger ในGotoknow ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน เลยเรียนปรึกษาอาจารย์ ดร.จันทวรรณ ซึ่งท่านก็ให้หนูมะปรางเปรี้ยวมาประสานกับผม</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">Concept โดยรวมมีดังนี้ครับ จะจัดงานอบรมสัมมนา โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ครู อาจารย์และบุคลากรของสำนักงานเอกชนและสถานศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องการจัดการความรู้ และสามารถใช้ Gotoknow เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ได้เป็นอย่างดี และเป็นศูนย์กลางให้กลุ่ม blogger ในGotoknow ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน การอบรมครั้งนี้แบ่งออกเป็นสามส่วน คือ </p> ส่วนที่ 1 ให้ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 72pt" class="MsoNormal">โดย อาจารย์ beeman แห่งม.นเรศวร</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">ส่วนที่ 2 ให้ความรู้และอบรมเรื่องการใช้ blog </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt" class="MsoNormal">        โดยคุณมะปรางเปรี้ยว สาวสวยมาดมั่นจาก Gotoknow ที่จะให้ความรู้ในการสมัครและประโยชน์จากการใช้</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 108pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 108.0pt" class="MsoNormal">o       Go to Know.org   blog เพื่อคนทำงาน</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 108pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 108.0pt" class="MsoNormal">o       Learners.in.th       blog เพื่อครู อาจารย์ใช้ในการเรียนการสอน</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 108pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 108.0pt" class="MsoNormal">o       Researchers.in.th  blog เพื่อนักวิจัยหรือสนับสนุนงานวิจัย</p> ส่วนที่ 3 พบปะและแลกเปลี่ยนเทคนิคเคล็ดความรู้จาก Blogger ชื่อดัง <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt" class="MsoNormal">         นพ.วัลลภ เจ้าของบันทึกบ้านสุขภาพ จาก ศูนย์มะเร็งลำปาง โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt" class="MsoNormal">         ครูบาสุทธินันท์ ปราชญ์ชื่อดังแห่งมหาชีวาลัยอีสาน</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt" class="MsoNormal">         คุณแผ่นดิน เจ้าของบันทึกแผ่นดินอันลือชื่อ จากมหาวิทยาลัยสารคาม</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt" class="MsoNormal">      อาจารย์ Paew เจ้าของบันทึก Paew’s blog ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากภาควิชาสัตวศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น</p>        อาจารย์ลูกหว้า เจ้าของบันทึกดอกไม้เหล็กและความทรงจำ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt" class="MsoNormal">        อาจารย์ รศ.ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ เจ้าของบันทึกการปฏิบัติธรรมจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt" class="MsoNormal">      อาจารย์ขจิต ฝอยทอง กามนิตหนุ่มนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ กำแพงแสน</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt" class="MsoNormal">       คุณกฤษณา สำเร็จ พยาบาลสาวแผนกวิสัญญี เจ้าของบันทึกตลกวันละนิด จิตแจ่มใส จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น</p> และทีม Blogger ชื่อดัง(ฮิฮิ...ฮี่) จากเชียงใหม่ในฐานะเจ้าภาพ <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt" class="MsoNormal">        อาจารย์พิชัย กรรณกุลสุนทร คณบดีหนุ่มใหญ่ผู้ปฏิบัติธรรม เจ้าของเรื่องเล่าจากอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt" class="MsoNormal">        อาจารย์ศักราช ฟ้าขาว อาจารย์หนุ่มมาดศิลปิน เจ้าของบันทึกโลกแห่งศิลปะ สังคมวัฒนธรรมชุมชน</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt" class="MsoNormal">        คุณจัตุพร วิศศิษยฏ์โชติอังกูร หรือคุณเอก หนุ่มน้อยนักวิจัย เจ้าของบันทึก รางวัลจตุรพลัง Community Based Research นักศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p>        คุณสมพร พงศ์ประทูม หรือคุณอึ่งอ็อบ เจ้าของบันทึกสรรหามาเล่า เจ้าหน้าที่บุคคลคณะเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt" class="MsoNormal">        คุณจันทรรัตน์ เจ้าของบันทึก Bridge ที่ฮือฮากล่าวขวัญในประโยคคำถามในบันทึกว่าใน Gotoknow มีความจริงใจหรือไม่?</p> ส่วนที่ 4 คือการอบรมการตกแต่ง blog ให้สวยสุดเริ่ดหรู <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">โดย คุณ พรสิริ ภักดี หรือ Little Jazz \(^o^)/ สาวมาดเซอร์จากภาคธุรกิจโฆษณา</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt" class="MsoNormal">  (ทั้งหมดนี้ยังรอการประสาน วิทยากรว่าจะโอเคหรือไม่ประการใด ยังเป็นฉบับร่างอยู่ครับ หากแน่นอนแล้วจะลงเป็นกำหนดการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">ทั้งสี่ส่วนนี้เป็นส่วนที่สร้างเสริมให้เกิดการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง และเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่สามารถนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต </p> วัน เวลา วันจันทร์ที่ 13-วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2550 สถานที่จัดงาน <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">              โรงแรมนอร์ทเทรินส์เฮอริเธจ รีสอร์ท กอล์ฟแอนด์สปา  อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โรงแรมหรู บรรยากาศงดงามด้วยธรรมชาติป่าเหนือ มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกครบครัน มีสนามเทนนิส กอลฟ์ ปิงปอง สนุกเกอร์ สระว่ายน้ำ จักรยานภูเขา ฟิตเนสและบริการนวดแผนไทยและสปาชั้นหนึ่ง พร้อมให้บริการท่าน</p><p>(มีบริการรถรับส่งจากสนามบินถึงโรงแรม) </p><p>ค่าใช้จ่าย </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">ค่าลงทะเบียนท่านละ 1.500 บาท (รวมอาหารและเบรด) </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">ค่าที่พักคืนละ 600 บาท </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">(ข้าราชการเบิกจ่ายต้นสังกัดได้) </p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">สิ่งที่ควรนำติดตัวมาอย่างยิ่ง</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">1.notebook ทางผู้จัดจะบริการเรื่องการต่อระบบ Internet</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">2.ชุดว่ายน้ำอันเหมาะสมกับสรีระของคุณ จะวาบหวิวหรือ sexy อย่างไรไม่ขัดข้อง</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">3.ชุดสบายๆ เหมาะกับบรรยากาศพักผ่อน ชุดกีฬาหรือชุดเล่นกอล์ฟ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">4.pocket money เยอะๆหน่อยครับ แหม…มาเชียงใหม่ทั้งทีมีอะไรดีดีให้จับจ่ายเยอะ ทางผู้จัดกำลัง </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">   หารือเรื่องโปรแกรมทัวร์ทางศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้อยู่ครับ หากประสงค์จะอยู่ต่อในวันพุธแล้วกลับไฟล์ดึกหรือค้างอีกคืนครับ</p>  ผลที่คาดว่าจะได้คือ <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt" class="MsoNormal">1.เพิ่มจำนวน Blogger ในสถานศึกษา สำนักงานภาครัฐและภาคธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt" class="MsoNormal">2.ครู อาจารย์ บุคลากรในสถานศึกษา สำนักงาน สามารถนำเอาเครื่องมือที่มีอยู่ใน Gotoknow ไปใช้ในการจัดการความรู้ในองค์กรของตน</p><p>                3.ได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการการจัดการ blog และพบปะแลกเปลี่ยนความคิดกับ Blogger ชื่อดัง</p><p>                4.กลุ่ม blogger ได้มีโอกาสพบปะกันและสร้างเครือข่ายสมาชิก blogger ที่นำไปสู่การจัดการความรู้ที่ยั่งยืนในระดับองค์กรระดับท้องถิ่นและระดับประเทศต่อไปในอนาคต   </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">สนใจเชิญลงชื่อด่วนครับ !</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ผมจะได้สั่งจองห้องและวางแผนเรื่องอาหารที่สรรหาอย่างยอดเยี่ยมมาต้อนรับท่าน พร้อมโปรแกรมสันทนาการ รางวัลจับฉลากสปาครบเซ็ทมูลค่า6,000 บาทและรายการสนุกๆอื่นๆอีกมากมาย </p><p>แค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วครับ!  </p><p>ขอชวนเชิญ blogger ที่สนใจไปร่วมพบปะสังสรร เฮฮา กันที่เจียงใหม่นะครับ</p><p>แผนที่กรณีขับรถมาเอง </p><p></p><p> </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าจากอาจารย์ความเห็น (0)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น