ขอคิดดังๆ เรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

beyondKM
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ถ้าองค์กรใดให้ความสำคัญกับองค์ประกอบทั้ง "5 S" ดังที่ได้กล่าวมานี้ ผมว่าท่านกำลังเข้าสู่กระบวนการสร้าง วัฒนธรรมองค์กรไปโดยปริยาย ....แน่นอนครับ สิ่งที่พูดมานี้ ....ไม่ใช่เรื่องที่ง่าย แต่ถ้าเราอยากได้วัฒนธรรมตามที่เราต้องการ ...ก็คงต้องทำอะไรบางอย่าง แทนที่จะปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม แล้วได้วัฒนธรรมที่ไม่พึงประสงค์มา...

 คำถามที่ว่า "วัฒนธรรมองค์กร หรือ Corporate Culture เป็นสิ่งที่เราสร้างได้หรือไม่ ?" นั้น   .....ผมคิดว่าน่าจะสร้างได้นะครับ  เพราะเห็นได้จากกรณีตัวอย่างจริงในหลายองค์กร ยิ่งเมื่อได้ศึกษาดูก็พบว่า องค์ประกอบหลักๆ ที่มีผลต่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กรนั้น น่าจะมาจาก "5 S" ดังต่อไปนี้

 S แรก คือ "Structure" ....หมายถึงว่าถ้าเราอยากได้วัฒนธรรมการทำงานที่เป็นแบบราชการ ที่เน้น การควบคุมสั่งการ (Command & Control) เราก็ต้องจัดโครงสร้างให้เป็นลำดับชั้น (Vertical Structure)  แต่ถ้าเราอยากได้วัฒนธรรมการทำงานแบบเป็นทีม  ทำงานแบบเครือข่าย (Network) เราก็ต้องใช้โครงสร้างในรูปแบบที่แบนราบ (Horizontal Structure) จะได้เอื้ออำนวยให้เกิดการทำงานที่ผสานกันได้โดยไม่ติด "กำแพง" ของฝ่ายหรือหน่วยงานที่เราสร้างขึ้นมา

 S ที่สอง คือ "System" ....ทุกคนคงเห็นด้วยว่าระบบนั้นมีผลโดยตรงต่อกระบวนการและวิธีการทำงานของคนในองค์กร  ระบบที่ว่านี้ยังกินความรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีอีกด้วย นอกจากระบบจะช่วยชี้นำการดำเนินงานแล้ว ระบบที่ดียังสามารถประมวลผลการดำเนินงานได้อย่างทันท่วงที  สามารถพิจารณาผลตอบแทนที่สอดคล้องกับผลงานที่ได้ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ตั้งใจทำงานอีกด้วย

 S ที่สาม คือ "Shared Values"  ....ค่านิยม หรือระบบคุณค่านี้คือเรื่องที่คนในองค์กรเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ เป็นหลักการหรือแนวทางที่คนทั้งหลายพร้อมใจกันปฏิบัติและยึดถือ สิ่งนี้ก็คือ  กลายเป็น ธรรมเนียมปฏิบัติ ที่เด่นชัดในองค์กร แม้ว่าจะไม่ได้เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม

 S ที่สี่ คือ "Style of  Leadership"   ....รูปแบบภาวะผู้นำที่พูดถึงนี้  หลายคนอาจเข้าใจผิด คิดว่ากำลังพูดถึงผู้บริหารระดับสูงขององค์กร  Leadership ที่กล่าวถึงนี้เป็นคุณสมบัติที่คนทุกคนพึงจะต้องมี  เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้เรา "ได้ใจ" คนทำงาน  ผมมักจะตีความไปในมิติทางจิตวิญญาณ ที่ทำให้คนทำงานอย่างทุ่มเท เต็มใจ มีความสุขกับงานที่ทำ มองงานในลักษณะที่ไม่แยกออกจากชีวิต

 S ที่ห้า  คือ "Self Actualization"  การที่จะทำให้คนในองค์กรแต่ละคนได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่นั้น ผมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เรามักได้ยินกันทั่วไปว่าคนส่วนใหญ่นั้นใช้ศักยภาพเพียงแค่ไม่ถึง 10%  ของศักยภาพที่ทุกคนมีอยู่ การดึงพลังของคนแต่ละคนให้ออกมามากที่สุด แล้วสามารถผสานพลัง (Synergy) เหล่านั้นได้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่ง

 หากองค์กรใดให้ความสำคัญกับองค์ประกอบทั้ง "5 S" ดังที่ได้กล่าวมานี้ ผมว่าท่านกำลังเข้าสู่กระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรไปโดยปริยาย ....แน่นอนครับ  สิ่งที่พูดมานี้ ....ไม่ใช่เรื่องที่ง่าย แต่ถ้าเราอยากได้วัฒนธรรมตามที่เราต้องการ ...ก็คงต้องทำอะไรบางอย่าง แทนที่จะปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม แล้วได้วัฒนธรรมที่ไม่พึงประสงค์มา...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Beyond "KM"ความเห็น (3)

พิเชฐ
IP: xxx.147.19.72
เขียนเมื่อ 
อ่านแล้วได้ประโยชน์และแนวทางไปใช้ในโรงพยาบาลมากครับ
anochy
IP: xxx.146.247.69
เขียนเมื่อ 

พออ่านแล้วดิฉันก็นึกถึงเรื่องของ Cultural Change ขึ้นมาทันทีค่ะ ว่าเป็นเรื่องที่ทำได้แต่ยาก ถ้าองค์กรเริ่มต้นด้วยการทำ 5S ตามที่อาจารย์กล่าวมาก็จะเป็นการดีนะค่ะ แต่องค์กรส่วนใหญ่มักมีวัฒนธรรมองค์กร หรือบรรยากาศองค์กรที่ค่อนข้างแน่นและเข้มข้นอยู่แล้ว ทำให้การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรเป็นไปได้ยาก อยากให้อาจารย์ช่วยเสนอแนวทางหรือแนวคิดในการทำให้เกิด Cultural Change อย่างนุ่มนวลด้วยค่ะ

IP: xxx.136.64.55
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาต  เสริมนะครับ

กราบเรียนคุณ anochy ว่า

ถ้าจะนุ่มนวล  อาจจะใช้ยุทธศาสตร์ หรือ ลูกเล่น  เช่น

สร้างบรรยากาศการทำ Reflection หรือ Show & share บ่อยๆ

ค้นหา ว่าใครเป็น ผู้มีอิทธิพลที่สุด ต่อ culture และ เรามาวางแผน จัดการ คนๆนี้กันดีกว่า   ให้อยู่ข้างเราให้ได้

เล่น เรื่องใจให้มากๆครับ  โดยเฉพาะระดับบริหาร    ต้องเข้า "ใจ" ของพนักงานให้มากๆ   ผู้บริหารต้อง change ก่อนครับ   ทำตนเป็น role model  ไม่ต้องพูดมาก  ทำให้ดูมากๆ  

ใช้หลักการตลาด   หลักการทำ Brand นั่นแหละ  เอามาใช้ในการขาย culture ครับ

เชิญคนแปลก ประหลาด ทางความคิด  คนที่คิดไม่เหมือนพวกเขา    เอามา show & share บ่อยๆ

พา กบออกจากกะลาคงยากครับ   เจาะรูที่กะลาให้ดู  จะง่ายกว่า

พอมองออกนอกรูบ่อยๆ  กบจะช่วยกันพลิกกะลาออกเอง   เราไม่ต้องไปพลิกให้ครับ

ฝึกสติ  ดูจิตให้มากๆ