สวัสดีปีใหม่ครับ

            ขอให้ทุกท่านจงมีความสุข คิดสิ่งใดสมความปราถนาทุกประการนะครับ ชุมชน Chumphon-KM-Station จะต้องประกาศผลการตัดสินบันทึกยอดเยี่ยมประจำเดือน พฤศจิกายน 2548 และแล้วผลการตัดสินบันทึกยอดเยี่ยมประจำเดืนพฤศจิกายน 2548 ของชุมชน Chumphon-KM-Station ได้แ่ก่

             1.ความคิดสร้างสรรดีเด่น คือ ภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่เขาขุนกระทิง (เขานาพร้าว) จ.ชุมพร  ใน "บล็อค Chumphon Nation museum" ของ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร ติดตามชมได้ที่

              http://gotoknow:org/chumphon-nation-museum    

             2.การนำเสนอดีเด่น คือ ข้อคิด ใน "บล็อค Teerapon" ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร ติดตามชมได้ที่

              http://gotoknow:org/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร

              3.กิจกรรมและกระบวนการ KM ดีเด่น คือ เรียนเพื่อลูก ใน "บล๊อก Kasorncr Chumphon" การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชุมพร ติดตามชมได้ที่

              http://gotoknow:org/kasorncr chumphon

               เดือนพฤศจิกายนนี้ เป็นเดือนที่ตัดสินยากเหมือนกับทุกเดือนที่ผ่านมา ขอเป็นกำลังใจให้กับทุก บล็อกน่ะครับ พยายามกันต่อไป เดือนหน้าอาจจะเป็นบล็อกของคุณ

                        พรสกล  ณ ศรีโต

                        29/12/2548