อุ้มผาง-เดินป่า-ล่องแก่ง-น้ำตกทีลอซู-น้ำตกทีลอจ่อ-แก่งตะโค๊ะบิ๊-ธารน้ำร้อน-ผาเลือด

โปรแกรมการเดินทางสำหรับหยุดพักผ่อนกับเพื่อน 3 วัน ปี 2548
วันแรก             กรุงเทพฯ-นครสวรรค์-แม่สอด-อุ้มผาง

19.00 น.                สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดหมาย (......................) นำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศชั้นหนึ่ง สู่ จ.ตาก โดยแวะรับประทานข้าวต้มรอบดึกที่ จ.นครสวรรค์
03.30 น.                ถึง อ.แม่สอด จ.ตากทำภารกิจส่วนตัว เปลี่ยนอิริยาบทก่อนเดินทางผ่าน 1,219 โค้ง 164 กิโลเมตรสู่ อ.อุ้มผาง (สำหรับท่านที่คิดว่าเมารถ ให้แจ้งล่วงหน้าเพื่อสุขภาพของท่าน)

วันที่สอง           อุ้มผาง-ล่องแก่ง-ผาโหว่-น้ำตกทีลอจ่อ-แก่งตะโค๊ะบิ๊-บ่อน้ำร้อน- ผาผึ้ง-ผาเลือด

07.00 น.                ถึง อ.อุ้มผาง นำท่านเข้ารีสอร์ท (สวนเรือนแก้ว รีสอร์ท) ทำภารกิจส่วนตัว ร่วมรับประทานอาหารเช้า หลังอาหารจัดแยกสัมภาระโดยแบ่งชุดที่จำเป็นต้องใช้ 1 คืนออกมา  ส่วนที่เหลือเก็บไว้ที่รีสอร์ท จากนั้นนำท่านลงเรือยาง ล่องแก่ง สัมผัสลำน้ำแม่กลอง ธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำ ผ่าน ผาโหว่ หน้าผาตระหง่านมีถ้ำอยู่ด้านบน ในอดีตสำรวจพบถ้วยชามโบราณ , น้ำตกทีลอจ่อ ละอองม่านน้ำขนาดใหญ่ กระทบแสงแดดเป็นสีรุ้งสวยสด พักถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย , แก่งตะโค๊ะบิ๊ แก่งขนาดเล็กที่พอเรียกความสนุกสนานได้ , บ่อน้ำร้อน มีสองฝั่งลำน้ำเป็นน้ำร้อนจากชั้นใต้ดินหยุดให้สมาชิกได้ลงแช่ จากนั้นล่องเรือ ผ่าน ผาผึ้ง หน้าผาที่ในอดีตเต็มไปด้วยผึ้งหลวงรังขนาดใหญ่จำนวนมาก ปัจจุบันยังมีร่องรอยให้เห็นบ้าง ผึ้งเหล่านี้หนีเพราะการเกิดไฟป่าบ่อยครั้ง ผาผึ้งมีต้นไม้ที่น่าสนใจคือต้นจันผา ไม้ต้องห้ามนำออกจากป่า เป็นจำนวนมาก , ผาเลือด ผานี้จะมีแร่ธาตุไหลออกมาตรงหน้าผามีสีส้มบนแดง จึงได้ชื่อว่าผาเลือด แร่ธาตุชนิดนี้เป็นที่นิยมของชาวพื้นเมืองคือชาวกะเหรี่ยงนำมาผสมเหล้าต้มดื่มบำรุงกำลัง  เดินทางจนถึงหน่วยพิทักษ์ป่าผาเลือด เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถท้องถิ่นเดินทางต่อสู่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เมื่อเดินทางถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางนำท่านเก็บสัมภาระเข้าเต้นท์ จากนั้นอิสระในการพักผ่อน (เล่นน้ำในลำห้วย หรือเดินสำรวจบริเวณเขตฯ)
18.00 น.                บริการอาหารเย็น หลังอาหารรับฟังเรื่องราวของอุ้มผาง , น้ำตกทีลอซู ความอบอุ่นเป็นกันเองของชาวแค้มป์จากทีมงานมัคคุเทศก์ พักผ่อนตามอัธยาศัย ................... ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม           น้ำตกทีลอซู-ถ้ำตะโค๊ะบิ๊-ตลาดเมืองอุ้มผาง

06.30 น.                อรุณสวัสดิ์ยามเช้า กับบรรยากาศหนาวเย็น สดชื่นท่ามกลางขุนเขา พร้อมบริการอาหารเช้า หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางเท้าเข้าสู่ น้ำตกทีลอซู (ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร) น้ำตกหินปูนที่มีขนาดใหญ่
กว้างถึง 400 เมตร สูง 300 เมตร สัมผัสสายน้ำเย็นฉ่ำ ละอองน้ำต้องแสงแดดยามเช้าสวยเกินกว่าจะอธิบาย อิสระเต็มที่ในการพักผ่อน
12.00 น.                บริการอาหารกลางวัน หลังอาหารเดินทางกลับ โดยแวะ ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ และชมชีวิตความเป็นอยู่ของคนในตลาดอุ้มผางก่อนเข้ารีสอร์ทที่พัก
18.00 น.                บริการอาหารเย็น ท่ามกลางบรรยากาศริมน้ำแม่กลอง เสียงเพลงเรื่องราวอุ้มผาง จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย .......................... ราตรีสวัสดิ์

วันที่สี่               ดอยหัวหมด-น้ำตกพาเจริญ-ตลาดริมเมย-ศาลพ่อพะวอ-ดอยมูเซอ-กรุงเทพฯ

05.30 น.                อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านเดินทางชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้นที่ ดอยหัวหมด
07.30 น.                บริการอาหารเช้า หลังอาหารเก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางสู่ น้ำตกพาเจริญ (ต้องเดินทางผ่าน 1,219 โค้ง 164 กิโลเมตร จะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางของถนนเส้นนี้ที่เรียกกันว่า ถนนลอยฟ้า ซึ่งขามามองไม่เห็นเพราะยังมืดอยู่)
12.00 น.                ถึง น้ำตกพาเจริญ บริการอาหารกลางวัน ก่อนเข้าชมตัวน้ำตก น้ำตกพาเจริญ เป็นน้ำตกหินปูนขนาดเล็กที่มีความงามไม่แพ้น้ำตกขนาดใหญ่ มีถึง 97 ชั้นความขาวของละอองน้ำลดหลั่นกันลงมาราวกับว่ามีเทพสร้างไว้ ได้เวลาอันควรเดินทางสู่ ตลาดริมเมย ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง จากนั้น สักการะ ศาลพ่อพะวอ นักรบผู้กล้า ชาวกะเหรี่ยงเป็นที่เคารพของชาวเมืองตากเพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางไปเลือกซื้อสินค้าการเกษตรที่ปลูกในพื้นที่ทดลองเกษตรที่สูง ดอยมูเซอ ได้เวลาอันควรเดินกลับกรุงเทพฯ
19.00 น.                บริการอาหารเย็นที่ ภัตตาคารโกยี จ.นครสวรรค์ และเลือกซื้อขนมโมจิฝากคนทางบ้าน
23.30 น.                ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพทุกท่าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (3)

บริหารจัดการ
IP: xxx.142.202.142
เขียนเมื่อ 

ถ่ายรูปมาให้ดูบ้างนะค่ะ  แล้วก็เที่ยวให้สนุกด้วยค่ะ

ว่าง ๆๆๆ ....*^*อืม.......พาไปบ้างนะค้า  5 *

อ้อแล้วก็ถ่ายรูปเพื่อน เก่า มาให้ดูด้วยนะค่ะ

 

mr_jod
IP: xxx.139.207.139
เขียนเมื่อ