อยากเล่าประสบการณ์ที่ได้ไปเที่ยวภูเรือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา  แต่ก็ไม่ได้ขึ้นไปบนภูเรือหรอกนะทั้งๆที่ตั้งใจไว้แล้วเต็มที่  แต่ก็ถือว่าคุ้มนะเพราะได้ไปเที่ยวหลายที่มาก  ทั้งวัด ทั้งเกษตรที่สูงและร้านขายดอกไม้ซึ่งแต่ละที่ล้วนแต่สวยงามทั้งนั้น  นอกจากจะได้ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆแล้วยังได้ไปดูการเลี้ยงผึ้งตามสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นหัวใจหลักของการไปเที่ยวครั้งนี้