สายลมแห่งความสุข

ความรู้สึกดี ๆ

เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่าน ชมรมคนรักผึ้งได้จัดให้มีการไปเที่ยวเชิงวิชาการกันที่ภูเรือเพื่อไปดูวิธีการเลี้ยงผึ้งของเกษตรที่สูง ซึ่งมีความน่าสนใจมาก เป็นการหาประสบการณ์ความรู้ที่นอกเหนือจากในตำราเรียน มันคือประสบการณ์ชีวิต ได้เรียนรู้จักนิสัยใจคอซึ่งกันและกันของเพื่อน ได้รู้จักกับมิตรประเภทต่าง ๆ รู้จักการพึ่งพาอาศัยกัน และได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน ถึงแม้เวลามันจะไม่กี่วันแต่ก็มีความหมายมิรู้ลืม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน น้องใจดีความเห็น (0)