ทดลองส่ง

ลองทำ

ทดลองส่งไฟล์

     กหสด่หกสาด่กหาสด่หกาด่หกาด่หกาด่หกาด่กหาด่หกาด่หฟาด่หกฟาด่หกฟา่ดกฟาด่ฟรไำพ่หดา่หกดหกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

     ไฟล์ภาพ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sahmnanthawanjaความเห็น (0)