กิจกรรม NUKM (ม.ค. - ก.พ. 49)


กรณีที่มีผู้สนใจเข้าร่วมเกินจำนวนที่ตั้งเป้าหมายไว้หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ให้สำหรับผู้ที่ส่งใบตอบรับก่อนในการเข้าร่วมประชุมเพื่อความพร้อมและความราบรื่นในการจัดโครงการในแต่ละครั้ง

         เพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ในองค์กร และให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดโครงการเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ และประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยโครงการที่หน่วยประกันคุณภาพฯ จะจัดในระหว่างเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2549 มีดังนี้

         1. โครงการประชุมทางวิชาการเรื่องแนวคิด หลักการ และประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในวันจันทร์ที่ 9 ม.ค.49 เวลา 08.30 – 12.00 ณ ห้อง Main Conference ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยขอเรียนเชิญผู้บริหารคณะ และ/หรือ ผู้สนใจทั่วไป คณะวิชาละ 3 ท่าน และสำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน (Non – Teaching) หน่วยงานละ 2 ท่าน < Click เพื่อ Download ใบตอบรับ >

         2. โครงการอบรมการจัดทำ River Diagram และ Stair Diagram ในวันศุกร์ที่ 13 ม.ค.49 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 210 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้าน QA ของคณะวิชา / หน่วยงาน คณะวิชา/หน่วยงานละ 1 ท่าน < Click เพื่อ Download ใบตอบรับ >

         3. โครงการอบรมการใช้ Blog ในวันศุกร์ที่ 13 ม.ค.49 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 210 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป รับจำนวนทั้งหมด 40 ท่าน < Click เพื่อ Download ใบตอบรับ >

         4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเป็น CKO : Chief Knowledge Officer, KF : Knowledge Facilitator“ รุ่นที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้าน QA ของหน่วยงานสายสนับสนุน (Non - Teaching) และผู้บริหารสำนักงานเลขานุการคณะ (Office KM) ในวันจันทร์ที่ 6 ก.พ. 49 ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ต จำนวนหน่วยงาน/คณะวิชาละ 1 ท่าน < Click เพื่อ Download ใบตอบรับ >

         5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเป็น CKO : Chief Knowledge Officer, KF : Knowledge Facilitator“ รุ่นที่ 3 สำหรับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่รับผิดชอบงานด้านวิจัยและด้านการประกันคุณภาพ ของแต่ละคณะวิชา ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ก.พ. 49 ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ต จำนวนคณะวิชาละ 2 ท่าน < Click เพื่อ Download ใบตอบรับ >

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาส่งผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจในคณะวิชา / หน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และขอความกรุณาส่งใบตอบรับเข้าร่วมตามวันที่ที่ระบุอยู่ในใบตอบรับของแต่ละโครงการ กรณีที่มีผู้สนใจเข้าร่วมเกินจำนวนที่ตั้งเป้าหมายไว้หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ให้สำหรับผู้ที่ส่งใบตอบรับก่อนในการเข้าร่วมประชุมเพื่อความพร้อมและความราบรื่นในการจัดโครงการในแต่ละครั้ง

         วิบูลย์ วัฒนาธร

คำสำคัญ (Tags): #km#nukm#workshop
หมายเลขบันทึก: 10841เขียนเมื่อ 28 ธันวาคม 2005 14:46 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 14:16 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)
อาจารย์กันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล

เรียน อาจารย์วิบูลย์

ดิฉันอาจารย์กันยารัตน์ อาจารย์ประจำคณะสารสนเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอเรียนรบกวนขอคำแนะนำจากอาจารย์คะ เนื่องจากขณะนี้ ดิฉันมีความสนใจที่จะทำวิจัยเกี่ยวกับ KM เพื่อใช้ในการจัดการการเรียนการสอน ซึ่งตอนนี้ยังคงมองไม่ออกว่าจะทำวิจัยในลักษณะอย่างไรดี เพราะอยากให้มีการนำ IT เข้ามาใช้ในการจัดการ KM ด้วย ดิฉันยังมีความรู้ในด้านไม่มากนัก แต่พยายามอ่านบทความและพยามเข้าร่วมงานสัมมนาคะ จึงขอรบกวนขอคำแนะนำจาก อาจารย์นะคะ เพื่อนำความรู้ที่ได้นี้ไป กำหนดหัวข้อวิจัย และดำเนินการจัดทำวิจัยต่อไป

kanyarat@spu.ac.th

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี