แนะนำเอกสารดัชนี ว&ท ของประเทศไทย ปี 2548 (ฉบับแก้ไข)

แนะนำเอกสารดัชนี ว&ท ของประเทศไทย  ปี 2548 (ฉบับแก้ไข)

                                        

                     เอกสารดัชนี ว&ท ของประเทศไทย  ปี 2548 (ฉบับแก้ไข)

         หน่วยงานที่สนใจติดต่อขอได้ที่คุณสิริพร  พิทยโสภณ  หรือคุณดารารัตน์  รัชดานุรักษ์  โทรศัพท์ 0-2644-8150 ต่อ 766   ทั้ง 2 ท่านเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี   ฝ่ายวิจัยนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม,  สวทช.  โทรสาร 0-2644-8194   หัวหน้าใหญ่คือ ดร. ชาตรี  ศรีไพพรรณ

วิจารณ์  พานิช
 25 ธ.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)