วันนี้บันทึกในฐานะที่เป็นเกษตรกรคนหนึ่ง ซึ่งช่วงวันหยุดก็ต้องเข้าไปพักผ่อน ทำไร่ทำสวนตามประสาคนที่อยากอยู่กับธรรมชาติ หลังไม่มีอาชีพอื่นให้ทำแล้ว

          หากเรามีประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับชาวบ้าน(เกษตรกร)  เมื่อเราจะไปทำงานกับชาวบ้านเราย่อมมีความเข้าใจในบริบทของชาวบ้าน(เกษตรกร)ได้ดี  เพราะเรามีมุมมองในลักษณะของคนใน  เมื่อเรียนรู้จากชาวบ้าน ผมและครอบครัวก็ปลูกผักไว้บริโภคเองเช่นกัน คือเรียนรู้จากชาวบ้านนั่นเอง  ซึ่งบันทึกนี้มุ่งสื่อให้เห็นประสบการณ์ของตัวผมเอง ว่ายึดหลักอย่างไรในการทำงานพัฒนา/ส่งเสริมฯ ...

.........หากเราจะไปพัฒนาคนอื่น เราต้องพัฒนาตัวเราเองก่อน และหากจะนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปส่งเสริมให้มีการใช้แนวทางนี้กันอย่างแพร่หลาย เราก็ต้องเรียนรู้และปฏิบัติแนวทางของความพอเพียงไปด้วยเช่นกัน..... 

                        

         ปลูกผักกินเอง...เพื่อความพอเพียงและปลอดภัยครับ  แต่ไม่จำเป็นต้องทำเหมือนครอบครัวของผมนะครับ   เพราะบริบทของเราอาจต่างกัน

วีรยุทธ  สมป่าสัก