เรื่องเล่าจากออสเตรเลีย(28.4)

Breaking Bad News

        คุณหมอจอห์นได้สอนเรื่องการแจ้งข่าวร้าย (Breaking Bad News) ซึ่งมีคำถามว่าคนไข้จะมีปฏิกริยาอะไรต่อข่าวร้าย อาจเงียบ งงงัน ไม่เชื่อ เศร้าโศกเสียใจ โกรธ รู้สึกผิดอย่างมาก

       กรณีศึกษากำหนดว่า ถ้าคุณเป็นแพทย์ประจำอยู่ในโรงพยาบาลชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่ง มีวัยรุ่นคนหนึ่งประสบอุบัติมอเตอร์ไซด์มีบาดเจ็บที่ศีรษะและหน้าอก โดยที่เราไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้ คุณจะแจ้งข่าวการเสียชีวิตของเขาแก่ครอบครัวเขาอย่างไร

        หลักการคือเข้าไปพบญาติ จะพูดอะไรในช่วงนี้ เขามาโรงพยาบาลคนเดียว กำหนดหัวข้อที่จะสัมภาษณ์ ดูเรื่องเวลา จัดห้องให้เป็นส่วนตัว ถามเกี่ยวกับเด็กและตรวจร่างกาย

         การเริ่มแจ้งข่าวร้าย ต้องรู้ว่าเราไม่รู้อะไร ถามญาติว่าได้รับรู้อะไรบ้างแล้ว ตรวจสอบระดับความเข้าใจ ขั้นตอนในการบอกข่าวนั้นจะต้องให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ไม่เร่งรีบ สร้างสมดุลไปกับพฤติกรรมที่แสดงความเห็นอกเห็นใจ  อธิบายสาเหตุการตายอย่างตรงไปตรงมา ให้เวลาญาติเพื่อที่จะแสดงความรู้สึก หลีกเลี่ยงการให้ความมั่นใจอย่างผิดๆ ให้ญาติตระหนักในความจริง

        การจัดการกับปฏิกิริยาของญาติหรือผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นการเงียบ การไม่เชื่อ โกรธ หรือการรู้สึกผิด ให้ถือว่าข่าวร้ายเป็นวิกฤติการณ์ การจัดการกับภาวะวิกฤติจะต้องมั่นใจว่าผู้ป่วยจะปลอดภัย โดยจะต้อง

-         ถามความรู้สึกว่า ตอนนี้อยากจะทำอะไร

-         มีใครที่เขาจะขอความช่วยเหลือได้บ้าง

-         นัดติดตามผล

-         จัดบริการสนับสนุนช่วยเหลือ

        การดูแลตนเอง (Self Care) การให้ข้อมูลสะท้อนกลับและการขอข้อมูลมีความสำคัญมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)