ชีวิตมีการเริ่มต้น มีอดีตที่ผ่านมา แต่อย่าให้ชีวิตมีการจากลา

       ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๔๙...

ขออราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือ

จงดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขตลอดไป... 

 

สำหรับประเทศไทย (เจ้าทุกข์มากแล้วขอให้ไทยจงสงบลงโดยเร็ว สงสารเจ้าเหลือเกิน)

ปีเก่าผ่านไปแล้วปีใหม่แจ้วมาเยือนจ้า

แสนสุขสนุกอุราชื่นชีวาหาไหนปาน

ยามหมดค่ำคืนนี้ชีวิตดีมีสุขสานต์

ทุกข์โศกไม่รอนราญสุขสำราญชั่วกาลนาน.....