การรักษาโรคความดันโลหิตสูงโดยไม่ใช้ยา

porn
การรักษาโรคความดันโลหิตสูงโดยไม่ใช้ยา

การรักษาโรคความดันโลหิตสูงโดยไม่ใช้ยา

.
การรักษาโรคความดันโลหิตสูงโดยไม่ใช้ยา (Nonphamacologic Treatment)
การรักษาโรคความดันโลหิตสูงด้วยยาไม่ใช่จะก่อให้เกิด ความปลอดภัยเสมอไป ในภายหน้าการรักษาด้วยยา
อาจเป็นเพียงการเยียวยาและ ปกติต้องรักษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การรักษาโรคความดันโลหิตสูงโดยไม่
ใช้ยาโดยเฉพาะ ความดันโลหิตสูงระยะที่ 1 ได้รับคำรับรองแล้ว ได้แก่ 

 การลดน้ำหนัก 
 จำกัดโซเดียม 
 ปริมาณแอลกอฮอล์ที่เหมาะสม 
 การออกกำลังกายแบบ isotonic 
 และการรักษาความเครียด 

คณะกรรมการค้นหา ประเมินผล และรักษาโรคความดันโลหิตสูง ได้เสนอแนะดังนี้ 
1.
ลดน้ำหนักลง 15% ของน้ำหนักที่พึงปรารถนา (desirable weight) 
2.
จำกัดปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 1 ออนซ์ต่อวัน (วิสกี้ 2 ออนซ์ ไวน์ 8 ออนซ์ หรือเบียร์ 24 ออนซ์ ) 
3.
จำกัดโซเดียม 1.5 ถึง 2.5 กรัม/วัน (เกลือ 4 ถึง 6 กรัม) .1 การลดน้ำหนัก (Weight Management) ประสิทธิภาพของการลดน้ำหนักได้ผลดีในกลุ่ม 
       mild 
และ severe hypertension น้ำหนักที่ลดลงเป็นผลมาจากการจำกัดพลังงาน ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับ
      
เมตาบอลิสม เช่น ลดการทำงานของ SNS ที่มีบทบาทสำคัญในระบบความดันโลหิต 
      
เป้าหมายในเรื่องนี้ก็คือบุคคลที่มีประวัติในครอบครัว ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ควรจะลดน้ำหนัก
      
ลง 15% 


"font-size: 10pt; font-family: Tahoma">จากรายงานของ McCaron และ Reusser ได้กล่าวว่าในคนที่มีภาวะความดันโลหิตสูงระยะก้ำกึ่ง ถ้าลด
น้ำหนัก 4 - 5 กก.   มีผลทำให้ระดับความดันโลหิตลดลงเป็นปกติภายใน 2 - 3 อาทิตย์แรก ความดันโลหิต
ลดลงในกลุ่มที่ลดน้ำหนักไม่เกี่ยวข้องกับสารอาหารที่บริโภค แต่มีความเกี่ยวข้องกับพลังงานที่ใช้ในช่วงที่
พยายามลดน้ำหนัก ในคนที่มีน้ำหนักเกินนั้นการที่ระดับความดันโลหิตลดลง ปรากฎร่วมกับน้ำหนักที่หายไป
อาจเกิดจากการ ดูแลให้มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ (regular exercies regimen) 2 การจำกัดโซเดียม (Sodium Restriction) การจำกัดโซเดียมเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูง อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ประมาณหนึ่งในสี่ถึงครึ่งหนึ่ง ที่เป็นพวก salt-sensitive จึงเป็นข้อจำกัดหนึ่งในการดูแลรักษา เป็นการยาก
ที่จะทำนายว่าผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจะตอบสนอง ต่อการจำกัดโซเดียม ครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่จำกัดโซเดียม
แล้วความดันโลหิตไม่ได้ลดลง 


"font-size: 10pt; font-family: 'MS Sans Serif'">
Levey
และคณะ ศึกษาระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โดยการให้โซเดียมต่ำร่วมกับการให้
แคลเซียมที่แตกต่างกัน การศึกษาเป็นแบบการทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นชายผิวขาวที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง  
ไม่สูบบุหรี่ มีอาชีพทำงานประเภทนั่งโต๊ะ ทำการทดลองเป็น 2 ช่วง (ช่วงละ 6 สัปดาห์) ช่วงแรกให้
high 
calcium (1,400
มก/วัน) ช่วงหลังให้ low calicium (400 มก/วัน) ทั้ง 2 ช่วงได้รับโซเดียม
1,500 
มก/วัน หลังจากนั้นมีการวัดความดันโลหิต ปัสสาวะ blood electrolyte, calcitrol, renin และระดับ
 
parathyroid hormone (PTH)
ผลจากการทดลองพบว่าโซเดียมในซีรัมลดลง โซเดียมในปัสสาวะลดลง

ในช่วงได้รับ low calcium ระดับ PTH ลดลงในช่วงได้รับ high calcium และเพิ่มในช่วงได้รับ low 
calcium
ทั้ง 2 ช่วง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับ calcitriol ในช่วงได้รับ low calcium 
ความดันซิสโตลิกและไดแอสโตลิกลดลงร้อยละ 8 และ 9 ตามลำดับ ในขณะที่ช่วง ได้รับ high calcium 
ความดันซิสโตลิกและไดแอสโตลิกลดลงร้อยละ 2 และ 3 ตามลำดับ "font-size: 10pt; font-family: Tahoma">ผลการศึกษาแสดงเห็นว่ามีความสัมพันธ์ทางลบระหว่าง การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของ Na :Ca กับการเปลี่ยน
แปลงความดันโลหิต ผู้วิจัยเสนอแนะว่าทางด้าน dietary management 
ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควรให้ความสนใจในการเปลี่ยนแปลงการบริโภค เช่น ให้โซเดียม 1,000 มก/วัน 
และเพิ่มแคลเซียม 400 มก/วัน มากกว่าที่จะสนใจเฉพาะระดับของโซเดียมและแคลเซียมแต่เพียงอย่างเดียว 
การศึกษาโดยโซเดียมคงที่แต่มีการเปลี่ยนปริมาณแคลเซียม ทำให้ดูผลเหมือนแคลเซียมต่ำจะดีกว่าแคลเซียม
สูง ในการลดความดันโลหิต ผู้ศึกษาควรจะเปลี่ยนแปลงปริมาณทั้งโซเดียมและแคลเซียม เพื่อให้เกิดอัตรา
ส่วนที่คล้ายกับทั้งสองอัตราส่วน จากนั้นจึงดูว่าระดับความดันโลหิตเป็นอย่างไร
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การรักษาความดันโลหิตสูงโดยไม่ใช้ยา

คำสำคัญ (Tags)#การรักษาโรคความดันโลหิตสูงโดยไม่ใช้ยา

หมายเลขบันทึก: 105712, เขียน: 23 Jun 2007 @ 18:15 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

piamsak
IP: xxx.176.123.28
เขียนเมื่อ 

Thank your.

o
IP: xxx.114.105.242
เขียนเมื่อ 

hi

ann
IP: xxx.89.189.3
เขียนเมื่อ 

ลดน้ำหนักได้จริงๆค่ะ Meeshapeมีเชฟ บอกเล่าประสบการณ์ตรงของคนเคยอ้วน!!!! อยากผอมสวยแล้วรวยทางนี้ค่ะ

เป็นคนนึงที่มีน้ำหนักตัวเกินค่ะ แต่กลัวการลดความอ้วนแล้วไม่ปลอดภัย แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร การจะเลือกกินให้ได้ประโยชน์และการออกกำลังกายก็โดนจำกัดด้วยเรื่องเวลา พอดีเจอข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตว่ามีอาหารเสริมตัวนึงชื่อว่า Meshapeมีเชฟสามารถช่วยลดน้ำหนักได้ ก็เลยลองติดต่อไปทางเบอร์ทีเขาให้มาและได้คุยกับคนที่เขา post โฆษณาไว้ จากการให้ข้อมูลของคนที่ post ก็ทำให้เราสนใจเพราะผลิตภัณฑ์ราคาไม่แพง ส่วนประกอบมาจากธรรมชาติ เช่น สารสกัดจากถั่วขาว (White Kidney Bean Extract)ที่นิยมกันในวงการลดน้ำหนัก มีคุณสมบัติยับยั้งการดูดซึมแป้ง สารเฟซาโอรามีน ส่งผลให้คาร์โบไฮเดรตที่ทานเข้าไปไม่ย่อย และไม่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย จึงลดการสะสมของไขมัน แป้ง และน้ำตาล ทำให้ลดน้ำหนักได้ง่ายขึ้นอย่างปลอดภัย และที่สำคัญ มีอ.ย. ด้วย ประกอบกับการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จึงทำให้เราเริ่มมั่นใจ และตัดสินใจทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่น่าเชื่อค่ะว่ามีเชฟมันทำให้เรามีเชฟขึ้นมาจิงๆค่ะ ทานก็ง่ายไม่มีผลข้างเคียง จากตัวอ้วนฉุ 59 กิโล เหลือ 52 ภายใน 1 เดือน ดีใจมาก ทำให้มั่นใจในตัวเองขึ้นมาค่ะ การทานก็ทานง่าย ไม่ต้องอดอาหาร วันละ 2 เม็ดหลังอาหารกลางวันเท่านั้นเอง มีเชฟจะช่วย Block ไขมันใหม่ สลายไขมันเก่าทำให้เราลดน้ำหนักได้โดยไม่โทรมค่ะ ลืมบอกไปค่ะว่าเขามีตัวช่วยสำหรับคนที่ขับถ่ายยากท้องผูกเป็นประจำ หรือว่าต้องกินยาถ่ายทุกวัน มีตัวช่วยคือตัว Slend Oat เป็นตัว ดีท๊อกซ์ทำความสะอาดลำไส้ (ป้องกันการเป็นมะเร็งลำไส้)และทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายบรรเทาอาการริดสีดวงด้วยค่ะ

จากการที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีกับตัวเองจนทำให้เพื่อนๆถามว่าไปทำอะไรมา ก็ได้แนะนำไปและตอนนี้นอกจากจะเป็นเพียงผู้บริโภคเอง แต่ด้วยผลตอบรับที่ดีมากมากจากคนรู้จักทุก ๆคน จึงเปลี่ยนตัวเองจากผู้บริโภคมาเป็นตัวแทนจำหน่ายค่ะซึ่งก็ตอบโจทย์มากคิดไม่ผิดเลย ทำให้เราสวยและรวยได้ด้วยค่ะ อย่างไรถ้ามีใครอยากลดน้ำหนักอย่างปลอดภัย ไม่โยโย่ มีอ.ย. ก็ลองติดต่อเข้ามาที่ 0802732799 0830423713 ยินดีที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำผลิตภัณฑ์ โดยประสบการณ์ตรงค่ะ

เข้าไปดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักได้ที่ www.siraprapasai.mymarket.in.th

หรือ add มาคุยกันที่ mailto:[email protected]

ลดน้ำหนักด่วน Click

http://kuannlongderse.hi5.com

http://www.youtube.com/watch?v=pocZ-4Erw24&feature=player_embedded

++++ รับสมัครตัวแทนจำหน่าย ขายง่ายรายได้งามค่ะ ++++

IP: xxx.89.189.3
เขียนเมื่อ 

อ่อต่ออีกนิด ความดันเบาหวาน หัวใจ ทานได้ค่ะ ผอมสวยรวยเลิศ

เข้าไปดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักได้ที่ www.siraprapasai.mymarket.in.th

หรือ add มาคุยกันที่ mailto:[email protected]

ลดน้ำหนักด่วน Click

http://kuannlongderse.hi5.com

http://www.youtube.com/watch?v=pocZ-4Erw24&feature=player_embedded

++++ รับสมัครตัวแทนจำหน่าย ขายง่ายรายได้งามค่ะ ++++

แอ3น56
IP: xxx.130.211.141
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมาก

โนเนม
IP: xxx.31.126.69
เขียนเมื่อ 

ในเรื่องของการลดน้ำหนักแล้วจะทำให้ความดันโลหหิตที่สูงมีแนวโน้มที่จะลดลงตามคำแนะนำเบื้อต้นนั้น มีผลเปอร์เซ็นเป็นไปได้มาก แต่จากการทดลองด้วยตัวเองแล้ว(การออกวิ่งในตอนเช้าประมาณ 30 นาที) ประมาณ 4 อาทิตย์ ความดันที่วัดได้ ประมาณ 140/80/75 ที่ไม่ได้ผล80-90เปอร์เซ็น เป็นเพราะว่าคนเรามิได้มีโรคประจำตัวเพียงอย่างเดียว เก๊าว์ ปวดเอว การออกกำลังการโดยการวิ่ง จึงไม่อำนวยบางประการ จึงหาวิธีอื่นประกอบ จึงเสนอแนะให้ท่านช่วยหาวิธีที่ดี และไม่มีผลข้างเคียงต่อโรคอื่นๆด้วย เพื่อจะบำบัดโรคความดันโลหิตสูงได้อย่างเหมาะเจาะ โดยมิต้องพึ่งยาปฎิชีวนะ อีกต่อไป..ขอบคุณมากครับ