ในบันทึกของผมเรื่อง "200 แล้วครับ" ท่าน JJ ได้แสดงความคิดเห็นเข้ามาอยาก ลปรร เรื่องเกี่ยวกับการได้รับข้อคิดเห็น เรื่องนี้ผมค่อยข้างมีประสบการณ์เพราะขณะนี้ blog beenamNUKM ของผมมีข้อคิดเห็นถึง 214 ข้อคิดเห็น (เป็นอันดับสองรองจากท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ซึ่งมี 383 ข้อคิดเห็น) ซึ่งพอจะแยกข้อคิดเห็นได้เป็นดังนี้ (จัดโดยยึดกลุ่มบุคคลเป็นหลัก)

 1. เป็นบุคคลที่ผมรู้จัก และเป็นบุคคลในมน. (เรียงจากน้อยไปมาก) เช่น คุณบอย 9 ครั้ง, ท่านอาจารย์มาลินี 8 ครั้ง, ท่านอาจารย์วิบูลย์ 6 ครั้ง และท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวนาม รวมๆ แล้วน่าจะอยู่ประมาณ 30 กว่าข้อคิดเห็น
 2. เป็นบุคคลที่เขียนบล็อก (B2B) แต่อยู่นอกมหาวิทยาลัยนเรศวร เช่น อาจารย์จันทวรรณ 22 ครั้ง, คุณชายขอบ 15 ครั้ง, ท่าน JJ 6 ครั้ง, อาจารย์ธวัชชัย 5 ครั้ง, ท่านอาจารย์Thawat 3 ครั้ง, ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ 2 ครั้ง รวมๆ แล้ว มากกว่า 50 ข้อคิดเห็น
 3. เป็นข้อคิดเห็นของผมซึ่งตอบท่านอื่นๆ ประมาณ 73 ครั้ง
 4. เป็นข้อคิดเห็นที่เป็นบุคคลทั่วไปที่เข้ามาอ่านและอยากแสดงข้อคิดเห็นมากว่า 50 ข้อคิดเห็น

    ในบันทึกของผมที่ได้รับข้อคิดเห็นมากที่สุดเห็นจะเป็นเรื่อง มีภาพจาก "สามก๊ก" มาฝาก มี 15 ข้อคิดเห็น เรื่อง วันเกิด beeman มี 11 ข้อคิดเห็น ครับ

    มาถึงเรื่อง "เขียนบันทึกอย่างไร จึงได้รับข้อคิดเห็น" ผมขอเสนอเป็นข้อๆ ดังนี้ครับ

 1. ชื่อบันทึกน่าสนใจและไม่ยาวเกินไปนัก และเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแส เช่น "สามก๊ก" "แดจังกึม"
 2. ชื่อบันทึกเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญของผู้เขียน เช่น "วันเกิด beeman"
 3. ชื่อบันทึกเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ gotoknow เช่น "ประโยชน์ที่ได้จากบล็อกลิงค์/เว็บลิงค์"
 4. ชื่อบันทึกเป็นประโยคคำถามหรือเชิงถาม เช่น "ถ้าไม่อยากอารมณ์เสีย"
 5. แนวการเขียนเรื่องออกมาจากจิตใจ คิดอย่างไรเขียนมาอย่างนั้น (ต้องเขียน Positive ด้วย) ใช้ภาษาพูดหรือสำนวนพูดในการเขียน
 6. หยอดคำถามทิ้งท้ายไว้ที่บันทึกเพื่อให้คนอื่นช่วยแสดงความคิดเห็น (เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น)
 7. เรื่องที่เขียนไม่ยาวเกินไปนักประมาณ 10-30 บรรทัด (ตัวเล็ก-ตัวใหญ่)
 8. เรื่องที่เขียนเปิดประเด็นใหม่ๆ ที่ยังไม่มีใครเขียน (ต้องอ่านบันทึกคนอื่นบ่อยๆ)
 9. เขียนพาดพิงถึงคนอื่น (ในทางที่ดี) บ้าง ก็อาจจะได้รับข้อคิดเห็นกลับมา หรือหมั่นไปแสดงความคิดเห็นกับคนอื่นบ้าง
 10. ดีที่สุดคือเขียนใน "สไตล์ที่ตัวเองถนัด" เพราะความแตกต่างของแต่ละบุคคลนี่ถือว่าเป็นพลังและมี "เสน่ห์" ในตัวเองแล้วครับ......

(ปล. ท่านที่เขียนบันทึกเพื่อเผยแพร่เป็นสาธารณะ พยายามตรวจสอบคำผิด ให้มีน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับ)