เห็นการเคลื่อนไหวองค์กรครูเกี่ยวกับถ่ายโอนอำนาจ แล้วย้อนนึกถึงพวกเรารู้สึกเศร้าใจ ทั้งที่ตามรัฐธรรมนูญให้อำนาจการปฏิรูปเป็นของกระทรวงศึกษาธิการ แต่รัฐบาลก็ดันจนสำเร็จตามอำเภอใจตัวเอง พวกเราเองซึ่งถูกถ่ายโอนบางส่วนจากปกติเปลี่ยนมาเป็นโครงการ 30 บาท ที่เห็นชัด ๆ ทุกวันนี้ มาตรฐานการรักษาพยาบาลต้องเปลี่ยนไป เพราะทุกอย่างล้วนทำเพื่อประชานิยมเป็นเหมือนอาหารเลี้ยงคนรากหญ้า  โรงพยาบาลขาดทุนตลอด แล้วต่อไปต้องรวมเงินเดือนข้าราชการอยู่ในโครงการนี้ด้วยแล้วจะรอดไหมประเทศชาติ ทางรอดทางเดียวต้องแก้ไขรัฐธรรมใหม่ให้มีการเอาโทษย้อนหลังกับนักการเมืองและข้าราชการที่ทำความเสียหายแก่ประเทศชาติไม่ใช่ผิดก็ปรับ ครม. หรือแค่ ยุบสภา ต้องเอาโทษ ลงโทษด้วย ประเทศชาติจึงจะมีความปลอดภัยจากกลุ่มผลประโยชน์การเมือง หวังว่านายกคงจะเป็นคนดีจริง ๆ ได้สักที สำหรับคุณเฉลิม ได้ข่าวจะตั้งพรรคการเมือง ทางเลือกใหม่ ขอใหนึกถึงส่วนนี้ด้วย