เพิ่งเข้าใหม่

เพิ่งเข้าใหม่
          เห็นการเคลื่อนไหวองค์กรครูเกี่ยวกับถ่ายโอนอำนาจ แล้วย้อนนึกถึงพวกเรารู้สึกเศร้าใจ ทั้งที่ตามรัฐธรรมนูญให้อำนาจการปฏิรูปเป็นของกระทรวงศึกษาธิการ แต่รัฐบาลก็ดันจนสำเร็จตามอำเภอใจตัวเอง พวกเราเองซึ่งถูกถ่ายโอนบางส่วนจากปกติเปลี่ยนมาเป็นโครงการ 30 บาท ที่เห็นชัด ๆ ทุกวันนี้ มาตรฐานการรักษาพยาบาลต้องเปลี่ยนไป เพราะทุกอย่างล้วนทำเพื่อประชานิยมเป็นเหมือนอาหารเลี้ยงคนรากหญ้า  โรงพยาบาลขาดทุนตลอด แล้วต่อไปต้องรวมเงินเดือนข้าราชการอยู่ในโครงการนี้ด้วยแล้วจะรอดไหมประเทศชาติ ทางรอดทางเดียวต้องแก้ไขรัฐธรรมใหม่ให้มีการเอาโทษย้อนหลังกับนักการเมืองและข้าราชการที่ทำความเสียหายแก่ประเทศชาติไม่ใช่ผิดก็ปรับ ครม. หรือแค่ ยุบสภา ต้องเอาโทษ ลงโทษด้วย ประเทศชาติจึงจะมีความปลอดภัยจากกลุ่มผลประโยชน์การเมือง หวังว่านายกคงจะเป็นคนดีจริง ๆ ได้สักที สำหรับคุณเฉลิม ได้ข่าวจะตั้งพรรคการเมือง ทางเลือกใหม่ ขอใหนึกถึงส่วนนี้ด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลูก พอ.ความเห็น (1)

IT.COM
IP: xxx.147.123.241
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วย สงสารครูแล้วก็โรงพยาบาลต่างๆ รัฐบาลไม่ยอมรับเสียทีว่าโครงการมีปัญหา แล้วอีกหน่อยจะให้มหาลัยออกนอกระบบอีก ม. สามารถกำหนดหลักสูตรแล้วก็ค่าเล่าเรียนเอง การศึกษาก็จะกลายเป็น "ธุรกิจศึกษา" คนจนไม่มีสิทธิ์เรียน