แนะนำให้ UKM Network จัดการดูงาน KM

         KM ในภาคธุรกิจที่ UKM น่าไปดูงานมากคือ KM ของบริษัทโตโยต้า - The Toyota Way   ผมขอเสนอต่อรองอธิการบดี มอ.  อ. พิชิต  เรืองแสงวัฒนา  ผู้ประสานงาน UKM คนใหม่ให้พิจารณาเรื่องนี้และอาจปรึกษากันในการประชุมวันที่ 6 - 7 ม.ค.49

         ติดต่อเพื่อไปดูงานได้ที่คุณวิเชียร  เอมประเสริฐสุข  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้อำนวยการสถาบันโตโยต้า   โทร. 0-2386-1310,  โทรสาร  0-2386-2168,  e-mail : [email protected]

วิจารณ์  พานิช
 21 ธ.ค.48