เป้าหมายในการพัฒนา ICT ปีงบประมาณ 2549 ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ICT'49 กศน.อีสาน
งานพัฒนาสารสนเทศเพื่อส่งเสริมงานการศึกษานอกโรงเรียน

เป้าหมายในการพัฒนา ICT ปีงบประมาณ 2549
1. ด้าน Hardware และ ระบบ Network
    1.1 การพัฒนาระบบ Network
เป้าหมาย          
        1) เครื่องคอมพิวเตอร์ใน ศนอ. สามารถเชื่อมโยงเครือข่าย
LAN  ได้ทุกเครื่อง
        2) สามารถใช้งาน Internet จากโต๊ะทำงานได้ทุกเครื่อง
     1.2 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
เป้าหมาย           
        1) จัดทำประวัติเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง

        2)รวบรวม Driver และจัดทำข้อมูลเพื่อการบำรุงรักษา
     1.3 เครื่องแม่ข่าย (Computer Server)
เป้าหมาย          
        1) ให้บริการเครื่องแม่ข่ายเพิ่มขึ้น ได้แก่

              บริการ Internet
              บริการ Web Hosting
              บริการ จัดเก็บ Database (Database server / Media Server)
     1.4 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
เป้าหมาย          
          1) ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับกิจกรรมต่างๆ

ของ ศนอ.
          2) ให้บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่กลุ่มเป้าหมาย
 2. ด้าน Software
     2.1 เผยแพร่การใช้โปรแกรมที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
เป้าหมาย          
          1) เผยแพร่การใช้โปรแกรมที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์

(ปัจจุบัน มี 4 โปรแกรม คือ OS:windows2003    Standard Edition / Windows2003 for Server Enterprise Edition / Microsoft Office 2003 / Macromedia Studio MX2004 (Dreamweaver, Firework, Flash, Freehand)
          2) ส่งเสริมการใช้โปรแกรม ที่ไม่มีลิขสิทธ์ หรือโปรแกรมประเภท Freeware และ Shareware
          3) เขียนคู่มือการใช้งานโปรแกรม
     2.2 พัฒนาและใช้งานโปแรกม ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนางานตามนโยบาย
เป้าหมาย          
          1) นำเอาโปแกรมที่ได้พัฒนาไว้ในบี 2548 มาใช้งาน

ได้แก่ e-Filing / e-News / e-Learning
          2) พัฒนาโปรแกรมใหม่ขึ้นมาใช้งาน ได้แก่ ระบบคลังหลักสูตร และระบบ GIS
     2.3 การพัฒนา website
     เป้าหมาย  พัฒนา website ของศนอ. (http://nenfe.nfe.go.th) ให้เป็น website เพื่อการสนับสนุนงาน กศน. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือดังนี้
          1) ศูนย์รวมการเผยแพร่วิชาการของ ศนอ.
          2) ศูนย์รวมข่าว ความเคลื่อนไหวของ กศน. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
          3) สนับสนุนนโยบายในเรื่อง การยกระดับการรู้หนังสือ และส่งเสริมการเรียนรู้
3. Peopleware (การพัฒนาบุคลากร)
     3.1 การพัฒนาบุคลากรด้านผู้ดูแลระบบ
เป้าหมาย          
   พัฒนาบุคลากรภายใน ศนอ. ให้มีความสามารถเป็น

ผู้ดูแลระบบอย่างน้อย 1 ท่าน โดยทำหน้าที่เป็น Administrator ในเรื่องต่อไปนี้
          1) Web Admin
          2) Database Admin
          3) Network Admin
     3.2 การพัฒนาบุคลากรด้านการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
เป้าหมาย          
พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้งานระบบ

คอมพิวเตอร์ที่จำเป็นดังนี้
          1) การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
          2) การใช้งาน Internet
          3) การใช้ระบบงานที่ ศนอ. พัฒนาขึ้นมา
4. ด้าน Data & Information
     4.1 บันทึกระบบฐานข้อมูล ของ ศนอ. ให้เป็นปัจจุบัน
เป้าหมาย          
บันทึกระบบงานต่อไปนี้ ให้เป็นปัจจุบัน

          1)ระบบ e-Filing
          2) ระบบ e-News
     4.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล e-Learning
เป้าหมาย          
          1) ชุดวิชาการศึกษาทาไกล

          2) ชุดวิชาอื่นๆ (ที่มีอยู่แล้ว และพัฒนาขึ้นมาใหม่)
     4.3 พัฒนาะบบฐานข้อมูลตามนโยบายส่วนกลาง
เป้าหมาย          
          1) ระบบฐานข้อมูลคลังหลักสูตร

          2) ระบบฐานข้อมูล 1 อำเภอ1 ตำบล
          3) ระบบฐานข้อมูล GIS
คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 10470เขียนเมื่อ 23 ธันวาคม 2005 09:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 พฤษภาคม 2012 00:00 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท