เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ดิฉันได้ไปช่วยทำ WORKSHOP โรคไตในผู้เป็นเบาหวาน มีญาติท่านหนึ่งได้เล่าประสบการณ์การดูแลเรื่องอาหารคุณพ่อซึ่งเป็นเบาหวาน โรคไตอักเสบและโรคหัวใจ        " คุณพ่อจะพยายามไม่กินหวาน กินอะไรจืดๆ  และตัวเองก็จะไม่ให้คุณพ่อกินอาหารที่มีข้าวแป้งไม่มาก  มีช่วงหนึ่งคุณพ่อไม่สบาย กินข้าวไม่ค่อยได้  ตัวเองก็เลยให้คุณพ่อกินแต่ส้ม กล้วยเป็นประจำ ก็คิดว่าดีต่อสุขภาพ แต่กลับไม่เป็นอย่างที่คิด  เพราะคุณพ่อมีอาการเหนื่อย ปัสสาวะไม่ออก  ไปหาหมอและตรวจเลือดพบว่า มีโปแตสเซียมสูงในเลือด และไตวายและต้องล้างไตแล้ว"   

คุณหมอถามว่า "ช่วงนี้คุณพ่อกินยังไง"  เราก็ตอบไปตามที่เราดูแล เราไม่เคยรู้เลยว่า  การกินกล้วยส้มเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โปแตสเซียมสูงส่งผลให้ไตวายได้ นอกจากที่จะต้องระวังในเรื่องของความเค็มแล้ว 

ดังนั้นผู้เป็นเบาหวานที่มีโรคไตด้วยนั้นควรมีการติดตามผล K , P, Na  เป็นระยะนอกจากที่เราจะดูจากค่า Cr, BUN  สำหรับเรื่องอาหารผู้ที่ดูแลควรทราบว่าผู้ป่วยมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่เพื่อนำมาจัดอาหารตามปัญหานั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยมีบุคลากรในทีมคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด 

ปฏิมา พรพจมาน/นักกำหนดอาหาร