นักศึกษาที่เรียนวิชา วิธีการวิจัย ของ ผศ.ดร.กฤษดา / ผศ.ดร.วินิจ ในภาค 2/2548 ให้เข้าใช้บลอกของชุดวิชาท่านได้ที่ http://gotoknow.org/classroom2-2548-1  แทนที่เคยแจ้งไว้เดิม

วิธีเข้าเขียนบันทึก ให้ปฏิบัติดังนี้

1.เข้าโดยตรง พิมพ์ http://gotoknow.org/classroom2-2548-1

2.เข้าโดยอ้อม  พิมพ์ http://gotoknow.org/classroom และเลือกลิงค์ ต้องการเข้าชั้นเรียน QM8

โดยใช้ usename และ password เดิม

ขอให้สามารถเข้าใช้ได้ตามประสงค์นะครับ