การสนองพระราชดำริ

เศรษฐกิจพอเพียง

     ผมไปร่วมประชุม"การสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2548 ได้รับความรู้จากอาจารย์เก่าของผมดร.พิศิษฐ์ วรอุไร หลายเรื่อง หนึ่งในนั้นคือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ออกมาเตือนพวกเราผ่านพระราชนิพนธ์หนังสือพระมหาชนก(ใครไม่เคยอ่านแสดงว่าเป็นบุคคลที่ค่อนข้างแย่) โดยชี้ให้เห็นว่าเมื่อคนมุ่งผลประโยชน์ แย่งกันตามกำลังที่มี ผลสุดท้ายก็จะหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ ดังเช่นเมืองมิถิลานคร

      ดังนั้นเพื่อจะเข้าถึงเศรษฐกิจพอเพียงในเบื้องต้น ให้มองตนเองก่อนในเรื่องดังนี้

      1. โทสะ ความไม่พอใจ (โกรธ)

      2. ทำในสิ่งที่ไม่น่าจะทำ เพราะความอยากได้ (โลภ)

      3. ราคะ หลงในสัมผัสรื่นรมย์ (หลง)        

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pisanu420289ความเห็น (0)