ภาพกล้วยไม้รองเท้านารีจากงานประกวดกล้วยไม้ ช่วงเดือนพฤษภาคม 2005 ที่ผ่านมาครับ