เมื่อต้นเดือนธันวาคม 48 นี้   ผมได้ผ่าตัดฟันคุด #48 ให้กับผู้ป่วยหญิง อายุ 25 ปี   เป็นฟันคุด Horizontal    ฝังอยู่ใต้กระดูก       ในการผ่าตัดนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไร    แต่ตอนเย็บปิดแผล เป็นแบบ Close wound   

         เมื่อผู้ป่วยมาตัดไหม   ก็ยังไม่พบความผิดปกติใดๆ

       แต่หลังจากนั้น 2 อาทิตย์  ผู้ป่วยกลับมาด้วยอาการปวด บวมข้างแก้มเล็กน้อย  บริเวณแผลปิดสนิท แต่มีหนองออกมาจาก sulcus ทางด้านหลังฟันซี่ 47  ซึ่งมีลักษณะเป็น pocket ลึก   ซึ่งเป็นกรณีที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่ผ่าตัดลึกและแผลด้านบนปิดสนิทเร็วไปขณะที่ข้างใต้ยังไม่หาย  ทำให้ขาด Self cleansing ของแผล ติดเชื้อง่าย   ได้ให้การรักษาโดยจ่ายยา Metro 400 mg   1x3 pc   และ Amoxy  500 mg  1x4 ac and hs     และทำการล้างแผลด้วย Nss โดยสอดเข็มผ่านทาง ร่องเหงือกด้านหลังซี่ #47 

        อีก 4 วันผู้ป่วยกลับมาใหม่ บอกว่า วันแรกดีขึ้น แต่วันนี้ปวด   และเมื่อทำการตรวจในช่องปากจึงพบว่ายังมีอาการบวมและมีหนองออกมาจาก ด้านหลังซี่ 47 อยู่ จึงได้ตัดสินใจ เจาะรูเปิดแผล ขนาดประมาณ 3 มม.  โดยใช้ Electro surgery  เพื่อให้เป็นช่องทางระบายหนอง และให้เกิด Self cleansing  ตลอดจนให้แผลหายแบบ Secondary healing     ขณะทำการล้างแผลด้วย Nss พบว่ามี เมล็ดพริก  ติดอยู่ใต้แผล  คาดว่าจะตกค้างอยู่มานานแล้ว  ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อนี้    จึงได้เอาออก ล้างแผลจนสะอาด   และให้ Antibiotics ต่ออีก 3 วัน

          ขณะนี้อยู่ในระหว่างการ Follow up  ครับ   คาดว่าจะดีขึ้น แล้วจะกลับมาแจ้งผลอีกที

         อย่างไรก็ตาม  ต่อไป ถ้าหากต้องผ่าตัดฟันคุดอีก  คงต้องย้ำให้ผู้ป่วยงดทานอาหารที่พริกอยู่ หรือที่มีส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆอยู่  เช่นฝรั่ง เป็นต้น   ซัก 7-10 วัน  น่าจะช่วยป้องกันได้ครับ