ณรงค์ชัย 21/12/48

วันนี้มีงาน เหมือน ๆ เดิมครับ
วันนี้เริ่มงานตอนสาย ๆ ครับด้วยการถ่ายภาพอนุสรณืนักเรียนชั้น ป.4-5 บางห้องที่ยังไม่ได้ถ่ายภาพหมู่รวมชั้นเรียน  เมื่อถ่ายเสร็จ ก็เดินงานครับเดินรูปนักเรียนที่ต้องให้ครูประจำชั้นเขียนชื่อตามลำดับการยืนและนั่งครับ บางห้องที่เขียนลำดับเสร็จแล้วก็ได้นำมาส่งตอนที่เดินงานอยู่ครับ . .ตกช่วงบ่ายค่อนข้างวาง แต่มีงานทำบ้างคือครูพี่เลี้ยงได้มอบให้กรอเทปดูวีดีทัศน์ที่เคยถ่ายทำไป หาอยู่หลายม้วนกว่าจะเจอเรื่องของการรับรางวัลพระราชทาน เมื่อได้วีดีทัศน์ในเรื่องที่ต้องการแล้วจึงได้นั่งเครียบิล และใบสำคัญการรับเงินของกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์สวนสุนันทาต่อ จนถึงเวลา 16.00น. จึงเดินทางกลับที่พักโดยพรุ่งนี้ต้องไปทำงานแต่เช้าเนื่องจากทางโรงเรียนได้จัดกิจจกรรมวันคริสต์มาส

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของณรงค์ชัยความเห็น (0)