เทคนิคการป้องกันผู้ป่วยเสพย์ติดหญิงหลบหนีเมื่อแรกรับ

(ผู้ป่วยระบบบังคับรักษาตาม พ.ร.บฯ)

 

จากประสบการณ์พบว่าวิธีการที่จะป้องกันผู้ป่วยเสพย์

ติดหญิงระบบบังคับรักษาหลบหนีเมื่อแรกรับที่ได้ผลดีวิธีหนึ่งคือ

ต้องพยายามติดต่อญาติให้ได้เร็วที่สุดภายในวันนั้น

เพื่อให้ผู้ป่วยเคลียร์ปัญหาและภาระ

ทางบ้านโดยเฉพาะเรื่องที่ผู้ป่วยไม่มีผู้เลี้ยงดูบุตรให้ได้เร็วที่สุด

 

(แค่นี้ก่อนนะคะ..นึกม่ายออก -_-")