ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนทะเลสาบสงขลา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
                วิทยาลัยฯได้ดำเนินการจัดตั้ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนความเห็น (0)