ชมภาพเก่าๆเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

ภาพที่นำเสนอคือ ภาพของคุณนิยม และคุณทองสุข จำรัสกุล    ผู้บริจาคที่ดินจำนวน 97 ไร่ 3 งานให้กับโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศอนุโมทนา ตามหนังสือที่ 12255/2504 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2504