ซามูไรพ่อลูกอ่อน


เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ (ผู้อำนวยการระดับสูง : วิชาการส่งเสริมการเกษตร)
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
Username
anakrat
สมาชิกเลขที่
24397
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ภูมิลำเนา สถานที่เกิด บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 3 บ้านคูชัย ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 47130

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 237 หมู่ที่ 3 ซ.นฤมล 2 ถ.มิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ สำนักงาน 0956419235

โทรศัพท์ มือถือ 0956419235

E-Mail : [email protected]

ประวัติการศึกษา

จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จาก วิทยาลัยเกษตรกรรมขอนแก่น อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น รุ่น 4 เมื่อปี 2527

จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปว.ส.) จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ รุ่น 20 เมื่อปี 2529

จบปริญญาตรี (ทษ.บ.) สาขาพืชศาสตร์ (พืชผัก) จาก : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ รุ่น 51 เมื่อปี 2531

จบปริญญาโท (วท.ม.)สาขาพืชสวน จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิชาเอกเกษตรศาสตร์ (พืชสวน) เมื่อ ปี 2540

ประวัติการทำงาน

1. เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อ 3 มกราคม 2532 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร ระดับ 2 ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี กรมส่งเสริมการเกษตร

2. กันยายน 2534 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร 3 สำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย

3. มีนาคม 2539 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 4 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย

4. สิงหาคม 2550 ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 8ว (หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ) สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย กรมส่งเสริมการเกษตร

5. 11 เมษายน 2555   เกษตรจังหวัดบึงกาฬ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร : อำนวยการต้น)

6. 13 กุมภาพันธ์ 2558 เกษตรจังหวัดระนอง ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร : อำนวยการต้น)

7. 19 กุมภาพันธ์ 2559 เกษตรจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร : อำนวยการสูง)

8.  7 ตุลาคม 2560  เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์  ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร : อำนวยการสูง)

ประวัติการฝึกอบรมที่สำคัญ

1. หลักสูตร นักบริหารระดับสูง หลักสูตร การฝึกอบรมนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 1 (นบส.กษ.1 รุ่นที่ 1) สถาบันเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (17 ธันวาคม 2560-16 กุมภาพันธ์ 2561)

2. หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 57 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2558 - 8 กันยายน 2559

3. หลักสูตร "นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง" รุ่นที่ 56 วันที่ 29 พฤษภาคม -31 กรกฎาคม 2554 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4. หลักสูตร "การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ของกรมส่งเสริมการเกษตร" ปี 2549 เว็บไซด์สำหรับชาว New Wave 1 (การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ของกรมส่งเสริมการเกษตร รุ่นที่ 1) คลิ๊กตรงนี้ได้เลย http://newwave1.doae.go.th/ 

หรือต้องการดูภาพถ่ายใน hotmail ให้คลิ๊กตรงนี้ครับ http://anakratana.spaces.live.com/photos/

ประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัย

1. เรื่องความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรต่อการถ่ายโอนภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคายคลิ๊ก ลิ้งนี้มีครบทุกบท  http://gotoknow.org/file/anakrat/All+file.zip

2. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และ แนวคิดในการพัฒนงานให้มีประสิทธิภาพ ไปที่ลิ้ง http://www.nongkhai.doae.go.th/

3. วิจัย สภาพการผลิตและการตลาดยางแผ่นดิบของเกษตรเกษตรกรจังหวัดหนองคายที่เข้าร่วมโครงการเร่งรัดการปลูกยางพาราเพื่อกระจายรายได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปที่ลิ้งนี้ครับ   http://gotoknow.org/file/anakrat/pararubber.zip

4. วิจัยของนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่แปลงปลูกยางพาราในจังหวัดระนอง

5. การวิจัย (IS) ของนักศึกษาหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.กษ.1 รุ่นที่ 1) เรื่อง การประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท